Søk nå

Innovasjon for forebygging: Persontilpasset forebygging i helse- og omsorgstjenestene

Forskningsrådet lyser ut 22 000 000 kroner til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om persontilpassede forebyggingsstrategier i helse- og omsorgstjenestene.

Utlysningen har som ambisjon å forbedre implementeringen av persontilpassede forebyggingsstrategier i helse- og omsorgstjenestene. Disse skal være bedre tilpasset den enkeltes behov, samt støtte effektiv og egnet bruk av eksisterende IT og digitale teknologier i forebyggingsarbeidet. 

Beløp Forskningsrådet deltar med: Norsk: 22 000 000 kroner

Minimums- maksimumsbeløp dere kan søke: Norsk: Opp til 300 000 kroner for prosjektdeltakere og opp til 400 000 for prosjektkoordinator.

Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: Norsk: Ca. 35 000 000 euro.

Informasjon om statsstøtte: Dersom støttemottaker er i næringslivet så gis støtten som statsstøtte og faller inn under statsstøtteregelverket. Du kan finne mer informasjon her

Lenke: Announcement Of The Second Joint Transnational Call

Kontaktpersoner i Forskningrådet:  Jostein Holmgren og Siv Øverås

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 15:15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.