Gjennomført

Nye matressurser og ny næringsmiddelteknologi for bedre folkehelse og økt matsikkerhet

Utvikling av innovativ teknologi og nye ingredienser vil bidra til produksjon av tryggere, sunnere og mer bærekraftig mat.

Formålet med utlysningen er kunnskapsutvikling for å oppnå et skifte til et sunnere og mer bærekraftig kosthold.

Forbedret ressursutnyttelse og nye matprodukter vil drive utviklingen mot et endret kosthold. Denne utlysningen omhandler flere ulike felt, som matsikkerhet, mattrygghet, ernæring og forbrukeraksept. Den er rettet mot nye matingredienser og -råvarer fra sjø og land og ny produksjonsteknologi. Dette må ses i lys av bl.a. trygghet, næringsverdi, fordøyelighet, bioøkonomiske aspekter, forbrukeraksept og rammebetingelser.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.