Gjennomført
Se Resultat

Nettverksstøtte til forskergrupper etter evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge

Viktige datoer

5. okt. 2022

Åpen for søknad

16. nov. 2022

Søknadsfrist

FEBRUAR 2023

Forventet svar på søknaden

1. jul. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. des. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

4. okt. 2022

Vi har lagt inn noen presiseringer til krav til prosjektleder.

Formål

Formålet er å gi støtte til oppfølgingstiltak etter Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge (JUREVAL). Støtten skal gå til nettverksaktiviteter som vil styrke fagutvikling og faglig fornyelse ved de evaluerte organisasjonene og i forskergruppene deres.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 28 783 000
Tildelte midler
Kr 24 000 000
Mottatte søknader
20
Innvilgede søknader
19
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Bevilget beløp
Publisert
341976STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BIResearch group on Supervision and Enforcement of EU/EEA Economic Regulation (SupER)Humaniora og samfunnsvitenskapKr 893 00020.12.2022
342068STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BIResearch Network on Regulatory Developments in CybersecurityHumaniora og samfunnsvitenskapKr 893 00020.12.2022
342089STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BIArbeidsrett og det grønne skiftetHumaniora og samfunnsvitenskapKr 893 00020.12.2022
342238UNIVERSITETET I AGDERKomparativrettslige bidrag til løsning av regulatoriske samtidsutfordringer. Etablering av nordisk nettverk for komparativ rett.Humaniora og samfunnsvitenskapKr 893 00020.12.2022
341973UNIVERSITETET I BERGENWicked Waters: Strengthening a Leading Research Environment for Wicked Problems in Green and Sustainable Maritime Governance in the NordicsHumaniora og samfunnsvitenskapKr 1 299 00020.12.2022
342006UNIVERSITETET I BERGENTvisteløsning på grunnplanetHumaniora og samfunnsvitenskapKr 892 00020.12.2022
342011UNIVERSITETET I BERGENSkattelegging i en digital og global økonomiHumaniora og samfunnsvitenskapKr 1 482 00020.12.2022
342026UNIVERSITETET I BERGENEn grønnere markedsrettHumaniora og samfunnsvitenskapKr 1 458 00020.12.2022
342034UNIVERSITETET I BERGENEt fremragende internasjonalt miljø for komparativ rett og rettskulturelle studier (KultKOM)Humaniora og samfunnsvitenskapKr 1 761 00020.12.2022
341945UNIVERSITETET I OSLOLegal regulation in an era of deglobalization: socio-legal perspectives on technology, migration, democracy, and warHumaniora og samfunnsvitenskapKr 893 00020.12.2022
342086UNIVERSITETET I OSLOBærekraftige markeder: Rettslige rammer for innovasjon og konkurranse for bærekraftige markedsresultaterHumaniora og samfunnsvitenskapKr 892 00020.12.2022
342115UNIVERSITETET I OSLORettsstatsutvikling gjennom digital formidling av rettHumaniora og samfunnsvitenskapKr 1 786 00020.12.2022
342125UNIVERSITETET I OSLODen internasjonale rettens påvirkning på nasjonal rettHumaniora og samfunnsvitenskapKr 1 786 00020.12.2022
342241UNIVERSITETET I OSLOEnergy Law in the light of the green transition towards net zero emissions (ELAWNET)Humaniora og samfunnsvitenskapKr 1 040 00020.12.2022
342108UNIVERSITETET I SØRØST-NORGEDispute Resolution in International Regulatory FrameworksHumaniora og samfunnsvitenskapKr 893 00020.12.2022
342046UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETÅ ha rett og å få rett - realisering av barns rett til omsorgHumaniora og samfunnsvitenskapKr 1 786 00020.12.2022
342070UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETNordisk formuerett - rett, språk og fellesskapHumaniora og samfunnsvitenskapKr 888 00020.12.2022
342090UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETGlobal Network for the Investigation and Prosecution of Crimes against Ecosystems-the use of new technologies in international crime controlHumaniora og samfunnsvitenskapKr 1 786 00020.12.2022
342155UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETFuture Arctic Law and GovernanceHumaniora og samfunnsvitenskapKr 1 786 00020.12.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 17:21 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.