Gjennomført

BIODIVERSA+: Naturbaserte løsninger for biodiversitet, velferd og gjennomgripende samfunnsendringer

Utlysningen skal støtte forskning om biodiversitet for en bedre forståelse av vippepunkter, avveininger og underliggende mekanismer som har betydning for naturbaserte løsninger, herunder forutsetninger for effektiv implementering med hensyn til fordeler for naturmangfold, menneskers velferd og gjennomgripende samfunnsendringer.

Formålet med utlysningen er å støtte transnasjonale forskningsprosjekter som tar for seg ett eller flere av følgende tre temaer:

  1. Synergier og avveininger knyttet til naturbaserte løsninger og menneskers velferd
  2. Naturbaserte løsninger som kan begrense menneskeskapte drivere for tap av biodiversitet
  3. Naturbaserte løsningers bidrag til rettferdige gjennomgripende samfunnsendringer

Beløp Forskningsrådet deltar med: 1,6 mill. Euro.
Maksimumsbeløp for norske forskningsinstitusjoner som søker finansiering fra Forskningsrådet: 250.000 Euro per søknad. 
Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: 40 mill. Euro.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 01:50 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.