Søk nå

BIODIVERSA+: Naturbaserte løsninger for biodiversitet, velferd og gjennomgripende samfunnsendringer

Utlysningen skal støtte forskning om biodiversitet for en bedre forståelse av vippepunkter, avveininger og underliggende mekanismer som har betydning for naturbaserte løsninger, herunder forutsetninger for effektiv implementering med hensyn til fordeler for naturmangfold, menneskers velferd og gjennomgripende samfunnsendringer.

Formålet med utlysningen er å støtte transnasjonale forskningsprosjekter som tar for seg ett eller flere av følgende tre temaer:

  1. Synergier og avveininger knyttet til naturbaserte løsninger og menneskers velferd
  2. Naturbaserte løsninger som kan begrense menneskeskapte drivere for tap av biodiversitet
  3. Naturbaserte løsningers bidrag til rettferdige gjennomgripende samfunnsendringer

Beløp Forskningsrådet deltar med: 1,6 mill. Euro.
Maksimumsbeløp for norske forskningsinstitusjoner som søker finansiering fra Forskningsrådet: 250.000 Euro per søknad. 
Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: 40 mill. Euro.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 16:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.