Gjennomført

Fremtidens helsevesen

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Utlysningen har som målsetning å framskaffe den kunnskapen som er nødvendig for å bygge fremtidens helse- og omsorgstjenester. Gjennom denne kunnskapen har utlysningen ambisjon om å støtte utviklingen av nye og innovative løsninger som kan møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene i dag og i fremtiden.

Utlysningen har også som mål å støtte implementeringen av innovative løsninger på større skala. Gjennom forskning og utvikling som støtter opp rundt implementeringen av eksisterende løsninger har utlysningen som mål å akselerere i helse- og omsorgstjenestene og effektivisere den positive innvirkningen fra forskning og utvikling.

Beløp Forskningsrådet deltar med: 2 000 000 euro (ca. 22 500 000 kroner)

Minimums- maksimumsbeløp dere kan søke: Maks 300 000 euro (ca. 3 400 000 kroner) per norske deltaker

Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: Ca. 20 000 000 euro.

Informasjon om statsstøtte (Norsk): Dersom støttemottaker er i næringslivet så gis støtten som statsstøtte og faller inn under statsstøtteregelverket. Du kan finne mer informasjon her: https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser-for-tildeling-av-statsstotte/

Lenke: https://www.thcspartnership.eu/funding/pre-announcement-of-joint-transnational-call-for-proposals-healthcare-of-the-future-.kl

Kontaktpersoner i Forskningsrådet er Jostein Holmgren og Siv Øverås

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 01:38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.