Gjennomført

Fremtidens helsevesen

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Utlysningen har som målsetning å framskaffe den kunnskapen som er nødvendig for å bygge fremtidens helse- og omsorgstjenester. Gjennom denne kunnskapen har utlysningen ambisjon om å støtte utviklingen av nye og innovative løsninger som kan møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene i dag og i fremtiden.

Utlysningen har også som mål å støtte implementeringen av innovative løsninger på større skala. Gjennom forskning og utvikling som støtter opp rundt implementeringen av eksisterende løsninger har utlysningen som mål å akselerere i helse- og omsorgstjenestene og effektivisere den positive innvirkningen fra forskning og utvikling.

Beløp Forskningsrådet deltar med: 2 000 000 euro (ca. 22 500 000 kroner)

Minimums- maksimumsbeløp dere kan søke: Maks 300 000 euro (ca. 3 400 000 kroner) per norske deltaker

Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: Ca. 20 000 000 euro.

Informasjon om statsstøtte (Norsk): Dersom støttemottaker er i næringslivet så gis støtten som statsstøtte og faller inn under statsstøtteregelverket. Du kan finne mer informasjon her: https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser-for-tildeling-av-statsstotte/

Lenke: https://www.thcspartnership.eu/funding/pre-announcement-of-joint-transnational-call-for-proposals-healthcare-of-the-future-.kl

Kontaktpersoner i Forskningsrådet er Jostein Holmgren og Siv Øverås

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.