Gjennomført

Fremtidens helsevesen

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Utlysningen har som målsetning å framskaffe den kunnskapen som er nødvendig for å bygge fremtidens helse- og omsorgstjenester. Gjennom denne kunnskapen har utlysningen ambisjon om å støtte utviklingen av nye og innovative løsninger som kan møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene i dag og i fremtiden.

Utlysningen har også som mål å støtte implementeringen av innovative løsninger på større skala. Gjennom forskning og utvikling som støtter opp rundt implementeringen av eksisterende løsninger har utlysningen som mål å akselerere i helse- og omsorgstjenestene og effektivisere den positive innvirkningen fra forskning og utvikling.

Beløp Forskningsrådet deltar med: 2 000 000 euro (ca. 22 500 000 kroner)

Minimums- maksimumsbeløp dere kan søke: Maks 300 000 euro (ca. 3 400 000 kroner) per norske deltaker

Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: Ca. 20 000 000 euro.

Informasjon om statsstøtte (Norsk): Dersom støttemottaker er i næringslivet så gis støtten som statsstøtte og faller inn under statsstøtteregelverket. Du kan finne mer informasjon her: https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser-for-tildeling-av-statsstotte/

Lenke: https://www.thcspartnership.eu/funding/pre-announcement-of-joint-transnational-call-for-proposals-healthcare-of-the-future-.kl

Kontaktpersoner i Forskningsrådet er Jostein Holmgren og Siv Øverås

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 04:16 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.