Planlagt

Formål

Formålet er å styrke Norges kunnskapsberedskap innenfor det nukleære området gjennom en langsiktig satsing på forskning i kjernefysikk og kjernekjemi.

Viktige datoer

05. okt 2022

Åpen for søknad

16. nov 2022

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Dette er et varsel om en kommende utlysning. I starten av september vil fullstendig utlysningstekst i all hovedsak være publisert, men vi tar forbehold om at endringer kan forekomme fram til 5. oktober.

Vi vil etablere ett til to nasjonale forskningssentre som skal bidra til en langsiktig styrking av Norges kunnskapsberedskap på det nukleære området. Utlysningen retter seg mot norske forskningsmiljøer innenfor kjernefysikk og kjernekjemi. Vi stiller krav til nasjonalt samarbeid og koordinering mellom relevante fagmiljøer.

Midlene skal gå til grunnleggende forskning som er relevant for strålevern, atomsikkerhet, radioøkologi, fremstilling av radionuklider for anvendelser innenfor bl.a. radiofarmasi og industri, dekommisjonering av nukleære anlegg og håndtering av radioaktivt avfall. 

Forskningssentre kan bestå av fagmiljøer som ikke nødvendigvis er geografisk samlokalisert. Det faglige og administrative ansvaret skal være tydelig forankret hos vertsinstitusjonen.

Senteret/sentrene opprettes i første omgang for en periode på fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år etter en evaluering.

Kontaktpersoner

Navn E-post
Terje Strand ters@forskningsradet.no
Ingvil Bjørnæs ib@forskningsradet.no

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Mer informasjon kommer.

Krav til prosjektleder

Mer informasjon kommer.

Andre krav

Mer informasjon kommer.

Krav til samarbeidspartnere

Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig og alle samarbeidspartnere.

Mer informasjon kommer.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer. Du finner generell informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Naturvitenskap og teknologi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. august 2022, 22.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.