Søk nå

Andre utlysning fra det europeiske partnerskapet for Sustainable Blue Economy

Felles veier mot en klimanøytral, bærekraftig, motstandsdyktig blå økonomi: engasjere sivilsamfunn, akademia, politikere og industri

Partnerskapet for bærekraftig blå økonomi lanserer den andre internasjonale fellesutlysningen: Felles veier mot en klimanøytral, bærekraftig og motstandsdyktig blå økonomi: engasjere sivilsamfunn, akademia, politikere og industri.

Partnerskapet for bærekraftig blå økonomi har som mål å styrke den nødvendige omstillingen til en klimanøytral, bærekraftig, produktiv og konkurransedyktig blå økonomi innen 2030, og legge til rette for et bærekraftig hav for alle mennesker innen 2050. Den andre fellesutlysningen støtter transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor ett av fire prioriterte områder: 

  • Havets digitale tvillinger (DTOs) på regionalt niv 
  • Sektorer i Blå økonomi, utvikling av marine flerbruks-infrastrukturer
  • Planlegging og forvaltning for bruken av havet på regionalt nivå
  • Blå Bioressurser 

I denne andre utlysningen kan søkere fra godkjente norske institusjoner søke på følgende tre prioriteringsområder:  

  • Havets digitale tvillinger (DTOs) på regionalt nivå 
  • Planlegging og forvaltning for bruken av havet på regionalt nivå
  • Blå Bioressurser 

Norge deltar i utlysningen med 3 millioner euro.   

Ser du etter en partner eller et prosjekt å delta i? Bruk søkemotoren SBEP partnersøk som du finner her.

Nettverksmøter: Det avholdes digitale nettverksmøter i perioden 26 februar til 8 Mars. Se mer her

Digitalt informasjonsmøte: Det ble arrangert et informasjonsmøte om utlysningen 15. Februar med fokus på å besvare spørsmål om utlysningen. Opptak og presentasjon finnes her.

Se mer om utlysningen, generelle og nasjonale søknadskriterier her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.