Gjennomført

Klima og kulturarv

Forskning på Klima og Kulturarv lyses ut i et samarbeid mellom JPI Kulturarv, JPI Klima og Belmont Forum 

Utlysningen er rettet mot forskningsutfordringer i grenseflaten mellom kulturarv og klimaendringer. Søknadsfristen er fredag 8. september 20:00 UTC.

Fullstendig utlysningstekst med vedlegg er nå lagt ut på Belmont Forums sider. Der ligger også oversikt over hvem som finansierer utlysningen og med vedlegg til deres nasjonale kriterier. På denne siden vil det løpende oppdateres informasjon om utlysningen, hvem som deltar, FAQ mv. 

Webinar og matchmaking- plattform 

Tirsdag 16. mai kl. 10:00 – 11:00 UTC holder det internasjonale sekretariatet for utlysningen et webinar som gir informasjon om utlysningen og hvor det er mulig å stille spørsmål. Fra denne datoen vil det også åpnes en matchmaking-plattform, som tar sikte på å støtte konsortsiebygging og fremme nettverksbygging. Hvis du ønsker å delta på webinaret og/eller få tilgang matchmaking-plattformen, vennligst registrer deg ved å bruke dette skjemaet .  

Deltakelse og økonomiske rammer 

Norge deltar i denne utlysningen sammen med 15 - 20 andre land. Utlysningen har p.t. en total finansiell ramme på ca. 15 mill. €. Listen over deltakere og økonomiske rammer er under utvikling, se "Funding Annexes" på Belmont Forums side. I disse vedleggende vil det også framgå hvor mye det enkelte land vil bidra med. Denne utlysningen vurderes som viktig for Norge og tilgjengelig budsjett er inntil 18 mill. NOK eller tilsvarende ca. 1,6 mill. €. Forskningsrådet vil finansiere med inntil 350,000 € per søknad. I tillegg kan det søkes om inntil 50,000 € ekstra per søknad der den norske partneren er prosjektleder (LPI).  

Utlysningen er et samarbeid mellom JPI Kulturarv, JPI Klima og Belmont Forum, og bygger på White Paper som er utviklet i et samarbeid mellom JPI-ene og felles arbeid med Belmont Forum for å inkludere forskningsprioriteringer fra Afrika, Amerika og Asia.  

Faglige rammer og krav (se utlysningsteksten for fullstendig oversikt) 

Utlysningsteksten beskriver de tre faglige temaene som lyses ut og gir nærmere beskrivelse av faglig innhold, organisatoriske krav og retningslinjer for utlysningen. Det er en ett- trinns prosess og fullstendig søknad skal leveres på Belmont Forums portal. Utlysningen vil støtte tverrfaglige forskningsutfordringer i grenseflaten mellom kulturarv og klimaendringer, som fremme samarbeid mellom forskningsmiljøer på tvers av flere regioner, som bidra til kunnskapsutvikling og som gir grunnlag for kunnskapsbasert politiske endringer. Søkere inviteres til å sende inn søknader som tar for seg minst ett av de tre utlysningstemaene, det oppfordres koblinger på tvers av alle tre temaene: 

  1. Effekten av klimaendringer på kulturarv 
  2. Kulturarv som en ressurs for klimaendringer og -tilpasning 
  3. Bærekraftige løsninger for kulturarv 
  • Søknaden må bestå av et konsortium med minst tre prosjektpartnere (Principal Investigators – PIer) hvorav en er prosjektleder (Lead Principal Investigator - LPI) fra tre forskjellige land, og involverer minst én bruker (Societal Partner - SP). Konsortier må være transnasjonale og tverrfaglige. Se beskrivelse av ulike partnere i kap. 4 i utlysningsteksten. 
  • En forsker kan være involvert i maksimalt to søknader som PI og kan ikke være involvert i mer enn en søknad som LPI. 
  • Et prosjekt kan vare inntil 3 år (36 måneder) og skal starte senest 30. juni 2024. 

Nasjonale kriterier: Norge har lagt inn viktige informasjon i nasjonale krav (Funding Annex). Alle norske søkere må lese og sette seg inn i kravene i vårt nasjonale vedlegg. Ta gjerne kontakt med nasjonale kontaktpersoner hvis dere har spørsmål. Vi vil spesielt nevne den faglige begrensningen Norge har i denne utlysningen:  
Viktig: Norge vil støtte søknader fra alle de tre temaene i Klima og Kulturarvutlysningen, men med følgende begrensninger: Norge kan ikke støtte:  

  1. Prosjekter der hovedtema er forskning på og utvikling av restaurerings-/bevaringsteknologier og/eller teknikker.  
  2. Prosjekter hvor hovedfokus er på arkiver eller museer og/eller hvor kildene hovedsakelig er basert på arkiver eller museumssamlinger.  

Lenker: 
Belmont Forum: Collaborative Research Actions (CRAs) / Opportunities (belmontforum.org) 
JPI Kulturarv: Climate & Cultural Heritage (CCH): Collaborative Research to Address Urgent Challenges | Heritage Research Hub (heritageresearch-hub.eu) 
JPI Klima: News items Archive – JPI Climate (jpi-climate.eu) 

Nasjonale kontakter: 

Eli Ragna Tærum, Forskningsrådet, et@rcn.no 
Terje Birkrem Hovland, Klima- og miljødepartementet, terje-birkrem.hovland@kld.dep.no 
 
 
 
 

  •  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.