Søk nå

Klima, miljø og helse 2 - Belmont Forum utlysning

Belmont Forum inviterer til internasjonalt samarbeid i sin andre utlysning om klima, miljø og helse.

Forskningsrådet deltar med 15 millioner kroner til norske prosjektdeltakere og deres partnere i lav- og lavere mellominntektsland. Formålet med utlysningen er å forbedre forståelsen av sammenhengene mellom klima, miljø og helse for å beskytte og fremme klodens og menneskelig helse i møte med klimaendringene.

Dette er Belmont Forums andre utlysning for prosjektsøknader om klima, miljø og helse. Den første utlysningen (2019) resulterte i ni prosjekter hvorav fire med norsk koordinator eller partner.

Utlysningen har tre temaer og prosjektene må gi underlag for beslutninger og handling. Prosjektene skal være transdisiplinære og inkludere partnere fra minimum tre av landene som deltar i utlysningen.

Se utlysningen og søk på nettsiden til Belmont Forum.

Se spesifikk informasjon til norske partnere i det nasjonale annekset for Norge som du finner i utlysningen.

Har dere spørsmål til utlysningen og kravene i det nasjonale annekset ta kontakt med Karine Kålsås som arbeider med global helse eller Lena Cappelen Endresen som arbeider med klimaforskning i Forskningsrådet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 03:05 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.