Vi støtter DORA

Kvalitet på forskning og forskeres prestasjoner bør vurderes ut fra flere dimensjoner enn publikasjoner. Derfor støtter Forskningsrådet The San Fransisco Declaration on Research Assessment – DORA-erklæringen.

I 2018 signerte Forskningsrådet The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Erklæringen inneholder et sett av anbefalinger om god praksis for kvalitetsvurderinger, og oppfordrer til ikke å legge tidsskriftenes innflytelsesfaktor til grunn når prosjektfinansiering tildeles eller ved ansettelser og opprykk. I stedet skal faglig kvalitet og oppnådde forskningsresultater vurderes på et bredere grunnlag med fokus på innhold.

Ideen om å skrive erklæringen ble utviklet i 2012 under årsmøtet til American Society for Cell Biology i San Francisco for å motvirke "tellekulturen", med for ensidig fokus på tidsskrifters innflytelsesfaktor og andre kvantitative mål. DORA har i dag blitt et verdensomspennende initiativ som dekker alle vitenskapelige disipliner og alle viktige interessenter, inkludert finansiører, forlag, akademiske foreninger, institusjoner og forskere.

Forskningsrådet har innarbeidet DORAs anbefalinger i våre vurderingskriterier:

  • Når et panel vurderer en prosjektsøknad, er CV og meritter til prosjektlederen og prosjektgruppen kun en del av vurderingen, og ikke den viktigste. Vi legger vekt på at ekspertene først og fremst skal vurdere innholdet i selve prosjektet.
  • Vi oppfordrer ekspertene til ikke å legge vekt på antall publikasjoner, men å se på listen over de 10 publikasjonene forskerne selv lister opp som mest relevante.
  • Vi har tilpasset CV-maler for å gjøre det enklere å inkludere andre forskningsresultater i tillegg til publikasjoner – f.eks. datasett, programvare, aktiviteter med samfunnspåvirkning osv.
  • Journal impact factor skal ikke brukes

Forskningsrådet jobber videre med å se på hvordan våre virkemidler knyttet til evaluering av forskning og vurdering av prosjektsøknader skal være i tråd med DORA, og vi deltar i relevante fora nasjonalt og internasjonalt.

Vi har også deltatt i et arbeid ledet av Universitets- og høgskolerådet med å utarbeide en veileder (NOR-CAM-Norwegian Career Assessment Matrix) for mer fleksibel vurdering av akademiske karriereløp. Det skal kunne brukes ved ansettelser, opprykk og finansiering. Vi er i gang med å se på hvordan veilederen kan implementeres i dialog med miljøene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 05:55 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.