Søk nå

Translasjonsforsking på kreftepigenetikk

Formålet er translasjonsforskning som vil resultere i bedre pasientbehandling innen kreft.

Vi ønsker prosjekter med potensial til å forbedre dagens praksis av påvisning, diagnose, prognose og behandling av kreft, gjennom bedre forståelse av kreftepigenetikk. De spesifikke målene med denne utlysningen er å stimulere til nye partnerskap mellom forskere og klinikere og å støtte originale prosjekter av høy kvalitet, med betydelig klinisk effekt.

Beløp Forskningsrådet deltar med: 5 mill. kr i tillegg bidrar Kreftforeningen med 5 mill. kr.

Minimums- maksimumsbeløp dere kan søke: Opp til 300 000 euro, opp til 400 000 euro dersom prosjektkoordinator er norsk.

Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: Ikke avklart ennå.

Informasjon om statsstøtte (norsk): Støtte til næringsliv utgjør statsstøtte.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 05:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.