Gjennomført

Translasjonsforsking på kreftepigenetikk

Formålet er translasjonsforskning som vil resultere i bedre pasientbehandling innen kreft.

Vi ønsker prosjekter med potensial til å forbedre dagens praksis av påvisning, diagnose, prognose og behandling av kreft, gjennom bedre forståelse av kreftepigenetikk. De spesifikke målene med denne utlysningen er å stimulere til nye partnerskap mellom forskere og klinikere og å støtte originale prosjekter av høy kvalitet, med betydelig klinisk effekt.

Beløp Forskningsrådet deltar med: 5 mill. kr i tillegg bidrar Kreftforeningen med 5 mill. kr.

Minimums- maksimumsbeløp dere kan søke: Opp til 300 000 euro, opp til 400 000 euro dersom prosjektkoordinator er norsk.

Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: Ikke avklart ennå.

Støtten til næringsliv utgjør statsstøtte.

Lenke: https://transcan.eu/funding/calls/joint-call-jtc-2023-.kl

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 03:28 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.