Søk nå

Konsekvenser av endringer i lys i marint miljø

JPI Oceans sin utlysning på endringer av lys i marint miljø skal se på årsaker og økologiske konsekvenser av endringer i lysregime forårsaket av redusert lysgjennomtrengning i havet og menneskeskapt lys (kunstig lys).

Lys er fundamentalt for alt liv. Marint liv har utviklet i takt med de naturlige lysforholdene i havet ut fra mengde, spektral sammensetning og de naturlige variasjonene i lysintensitet. I løpet av det sisteårhundret har imidlertid det marine lyslandskapet i havene og langs kysten endret seg på to grunnleggende måter. For det første har kystregioner opplevd langsiktig reduksjon i lysgjennomtrengning (referert til som Coastal darkening) som følge av eutrofiering og klimaendringer. For det andre opplever kystregionen et lysere nattemiljø p.g.a. urbanisering, infrastrukturer på offshore anlegg, skipsfart og fiskeriaktivitet.

Årsakene, og deres interaksjoner og dermed konsekvenser for marint miljø er ikke fullt ut forstått, noe som gjør det utfordrende å forvalte og implementere eventuelle tiltak. 

  • Beløp Forskningsrådet deltar med: 8 millioner norske kroner, estimert til 700,000 Euro
  • Minimums- maksimumsbeløp dere kan søke: Maks omsøkt beløp pr prosjekt er 4 millioner norske kroner, estimert til 350,000Euro
  • Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: 3,7 millioner Euro
  • Informasjon om statsstøtte: Forskningsrådets medfinansiering vil regnes som statsstøtte. Se detaljer på Forskningsrådets nettside om statsstøtte.

Lenke: https://www.jpi-oceans.eu/en/joint-call-launch-consequences-changing-marine-lightscapes

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.