Forskerprosjekt for fornyelse

Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Fristen blir i februar eller mars 2022.

Om utlysningen

Mer informasjon kommer senere.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer senere.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer senere.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Mer informasjon om hvilke temaer du kan søke innenfor, kommer senere.

Banebrytende forskning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer senere.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer senere.