Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Viktige datoer

3. mai 2023

Søkjarwebinar om Pilot Helse og innovasjon i offentleg sektor, helse

2. aug. 2023

Åpen for søknad

13. sep. 2023

Søknadsfrist

1. feb. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. okt. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep. 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 204 692 000
Tildelte midler
Kr 46 482 000
Mottatte søknader
33
Innvilgede søknader
7
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
349492LARVIK KOMMUNEOperasjon planvask.Arealer under pressKr 6 928 00006.12.2023
349504STATENS KARTVERKLandsdekkende våtmarksdatasettArealer under pressKr 7 000 00006.12.2023
349584VESTLAND FYLKESKOMMUNE NÆRING, PLAN OG INNOVASJONNyskapande metodar for naturdata og arealrekneskap for å vise samspeleffektar mellom natur og klima på VestlandetArealer under pressKr 5 054 00006.12.2023
349559TRONDHEIM KOMMUNEHelhetlig avansert ressursstyring for bærekraftige helse og omsorgstjenester HelseKr 7 000 00001.02.2024
349557TØNSBERG KOMMUNE Bedre beskyttelse av barn og unge gjennom en mer systemisk samhandling i forebygging og håndtering av skadelig seksuell atferd i skolenHelseKr 7 000 00001.02.2024
349547FOLKEHELSEINSTITUTTET Ny prosess for kunnskapsbasert vurdering og rådgiving ved bruk av kunstig intelligens ved Folkehelseinstituttet HelseKr 65 000 00001.02.2024
349554NAV INNLANDET Positive avvik – en innovativ tilnærming til ungt utenforskap (POSTUT) HelseKr 7 000 00001.02.2024

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:13 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.