Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å styrke forskning og forskerrekruttering i museene

Viktige datoer

10. aug 2022

Åpen for søknad

21. sep 2022

Søknadsfrist

01. jan 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Målet med utlysningen er å styrke forskning, forskningskompetanse og samarbeid om FoU-oppgaver som er sentrale for museene. Midlene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og museer utenfor forskningssektoren, og møte museenes behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Vi krever at minst ett museum utenfor forskningssektoren skal være samarbeidspartner i prosjektet. Vi forutsetter også at prosjektet utføres i samarbeid mellom forskningsmiljøet og det samarbeidende museet.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 94 411 000
Tildelte midler
Kr 14 925 000
Mottatte søknader
19
Innvilgede søknader
3
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Innvilget beløp
Publisert
341213Kulturhistorisk museum, Universitetet i OsloEidsborg rock – production and trade of whetstone in the Viking AgeVelferd, kultur og samfunnKr 4 957 00007.12.2022
341335NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTETMuseums and Textiles in TrondheimVelferd, kultur og samfunnKr 5 000 00007.12.2022
341241Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i BergenUnderstanding diversity patterns, speciation, and biogeography of shallow-water marine organisms in the Atlantic realmVelferd, kultur og samfunnKr 4 968 00007.12.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 06:46 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.