Gjennomført

Forskerprosjekt om fremtidens arbeidsliv

Utlysningens formål er å skape kunnskap og løsninger for et bærekraftig og inkluderende fremtidig arbeidsliv i nordisk og/eller nordisk-litauisk sammenheng.

De finansierende aktørene har identifisert tre viktige og sammenhengende områder er som særlig vil dra nytte av nordisk og nordisk-litauisk forskningssamarbeid, og som Future Working Life Research Programme vil prioritere:

1) Bærekraftig yrkesdeltakelse

Det trengs mer kunnskap om hvordan våre samfunn kan tilpasse seg raske sosiale, demografiske og teknologiske endringer og hvordan sikre en inkluderende, kompetent og bærekraftig fremtidig arbeidsstyrke. Forskning på hvordan utviklinger som digitalisering, automatisering og lengre arbeidsliv påvirker arbeidsmarkedet; om hvordan bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner kan reagere på et mer flytende arbeidsmarked og krav til nye ferdigheter; og om hvordan arbeidsstyrken kan utnytte ressursene som finnes i alle deler av befolkningen, kan bidra til å utstyre ulike aktører på vei til å sikre bærekraftig deltakelse i arbeidslivet. Forskningsbasert kunnskap er også viktig for å forstå hvordan omstillingen av arbeidslivet i stort sett kjønnsdelte arbeidsmarkeder påvirker menn og kvinner ulikt og konsekvensene av dette.

2) Arbeidsmiljø og trivsel

Forskning er nødvendig for å bedre forstå hvordan man kan skape sunne arbeidsmiljøer som fremmer trivsel og balanse mellom arbeid og fritid i en tid med hybride arbeidsmiljøer, fleksible kontrakter/nye ansettelsesformer og lengre arbeidsliv. Internasjonalt forskningssamarbeid kan øke vår forståelse av hvordan samfunnsendringer og transformasjoner og nye risikofaktorer i arbeidslivet påvirker ulike yrkesgrupper samt ulike deler av arbeidsbefolkningen. Forskningsbasert kunnskap er nødvendig for å sikre inkluderende arbeidsmiljøer som gir sunne arbeidsforhold, med tanke på ulike yrkesgrupper samt under-representerte eller marginaliserte grupper.

3) Grønt skifte av arbeidslivet

Et grønt arbeidslivsskifte er en avgjørende del av veien mot en grønn og bærekraftig nordisk og baltisk region. Alle deler av arbeidsmarkedet må ikke bare tilpasse seg, men også bidra til den pågående omstillingen for å lykkes og være grønn, effektiv og rettferdig. Forskning er avgjørende for å skape en bedre forståelse av hvordan det grønne skiftet vil påvirke arbeidslivet og hvordan ulike aktører i arbeidsmarkedet kan bidra til et grønnere arbeidsliv.

NB: Disse tre kategoriene bør ikke ses på som isolerte, det er sammenkoblinger og effekter på tvers av kategorier. Likestilling og mangfold er et tverrgående mål som bør vurderes i forhold til alle kategoriene

Finansiering

Tilgjengelig budsjett er på om lag 46 millioner kroner.

Søkere inviteres til å søke om støtte til å etablere et forskningsprosjekt med et budsjett på maksimalt 9 millioner kroner og en varighet på 3-4 år.

Intensjonen er å gi støtte til 5 forskningsprosjekter i denne utlysningen.

Vær oppmerksom på at NordForsk kan gjøre endringer i utlysningsteksten inntil 6 uker før fristen. Eventuelle slike endringer vil bli uttalt tydelig.

Les hele utlysningen og søk på nettsiden til NordForsk

Søknadsfrist for Future Working Life Research-utlysningen er utvidet til 22. august

På grunn av en mindre endring i vedlegget til utlysningen er søknadsfristen utvidet til 22. august kl 14:00 (CEST). I det opprinnelige vedlegget stod det følgende om nasjonale finansieringsregler: For norske partnere vil kun landbaserte aktiviteter bli finansiert. Dette er ikke korrekt for denne utlysningen. Setningen er slettet og søknadsfristen er utvidet som følge av denne mindre endringen. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.