Gjennomført
Se Resultat

Grønn plattform 2023 – hovedutlysning

Innsendelse av skisse til skissefristen 8. mars er obligatorisk og utgjør første fase i søknadsprosessen til årets Grønn plattform-utlysning. Hovedsøknader som ikke er basert på en innsendt skisse sendt inn innen skissefristen, vil bli avvist.

Viktige datoer

8. mars 2023

Frist for innsending av skisse kl. 13.00

14. apr. 2023

Seneste tilbakemelding på skisser

7. jun. 2023

Siste frist for innsending av søknad til hovedutlysning (midnatt)

DESEMBER 2023

Forventet svar på søknaden

1. jan. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. mars 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Grønn plattform skal akselerere den grønne omstillingen i næringslivet ved å støtte prosjekter som skal gi reduserte klimagassutslipp i 2030 på veien mot et lavutslippssamfunn i 2050. Prosjektene skal være ambisiøse med betydelig miljø- og klimagevinst og stort verdiskapingspotensial.

Prosjektene skal koble aktiviteter som forskning, utvikling og testing, samt konkrete planer for implementering, kommersialisering og skalering. Prosjektene skal få fram ny kunnskap, teknologi og løsninger.

 

 

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 3 200 000 000
Tildelte midler
Kr 572 820 150
Mottatte søknader
52
Innvilgede søknader
9
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
346603NAVTOR ASGreen AI for Sustainable ShippingIndustri og tjenestenæringenKr 57 702 00014.12.2023
346610NORTURA SAReduce, Reuse, Recycle; Sirkulære løsninger og redusert forbruk av jomfruelig plast til matemballasjeIndustri og tjenestenæringenKr 67 163 00014.12.2023
346625VIANODE ASGreenBox - et spydspissprosjekt for prosessindustrien i det grønne skiftetIndustri og tjenestenæringenKr 79 899 00014.12.2023
346690AVA OCEAN ASOceanGreen: Maximizing Economic Value through Restored Kelp Forests and Sustainable FisheriesIndustri og tjenestenæringenKr 49 352 00014.12.2023
346697SINTEF MANUFACTURING ASSmarte Fabrikker og Sirkulære ProdukterIndustri og tjenestenæringenKr 63 705 00014.12.2023
346771AKER SOLUTIONS ASAn integrated value chain for sustainable and up-scaled production, transport and installation of offshore wind substructures.Industri og tjenestenæringenKr 68 700 00014.12.2023
346789NEKKAR ASAOptimalisation of maintenance and repair of offshore floating wind turbinesIndustri og tjenestenæringenKr 80 000 00014.12.2023
346825SINTEF ENERGI ASMegawatt charging infrastructure for electric heavy-duty transportIndustri og tjenestenæringenKr 67 101 00014.12.2023
346840AF OFFSHORE DECOM ASOppsirkulering av maritimt metallIndustri og tjenestenæringenKr 80 000 00014.12.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.