Gjennomført
Se Resultat

Forskningssenter for geopolitikk

Viktige datoer

14. feb 2023

Åpen for søknad

15. mar 2023

Søknadsfrist

MAI 2023

Forventet svar på søknaden

01. jul 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2023

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å finansiere ett senter med mål om å styrke norsk kunnskap om internasjonale maktforhold og stormaktposisjoneringer. Det faglige og geografiske tyngdepunktet må være rettet inn mot Kina, men forskningen må også inkludere analyser av hvordan norske interesser og norsk utenriks- og utviklingspolitikk påvirkes.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Tildelte midler
Kr 45 000 000
Mottatte søknader
2
Innvilgede søknader
1
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
345131Norsk utenrikspolitisk instituttNorwegian Centre on GeopoliticsGlobal utvikling og internasjonale relasjonerKr 45 000 00026.06.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:29 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.