Gjennomført

Internasjonal utlysning på klimatilpasning og utslippsreduksjoner i sårbare samfunn

Initiativet International Joint Initiative for Research in Climate Change Adaptation and Mitigation fra The New Frontiers in Research Fund (NFRF), Canada, er et internasjonalt samarbeid om tilpasning og utslippsreduksjoner i sårbare samfunn.

Norge deltar med omlag 35 millioner kroner samme med åtte andre land. Den samlede rammen for utlysningen er på omlag 90 millioner canadiske dollar.

Tematisk tar utlysningen utgangspunkt i de åtte risikoområdene beskrevet i den sjette IPCC-rapporten Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Målgruppen for forskningen er sårbare grupper som rammes hardest av klimaendringene grunnet deres geografiske bosted, sosiale og/eller økonomiske situasjon. Formålet med initiativet er i samarbeid med de berørte gruppene å utvikle varige strategier og løsninger som kan bidra til at disse gruppene kan opprettholde sitt livsgrunnlag, sin kultur, sine bosteder med mer, til tross for klimaendringene og de påvirkningene disse medfører. Sårbare samfunn i lav- og mellominntektsland og Arktis vil fremheves i utlysningen.

Involvering av lokalbefolkning/sårbare grupper fra design til implementering er en bærende forutsetning for prosjektene. Det er også forventninger til at prosjektene tar en tverrfaglig tilnærming til problemstillingene og inkluderer forskningsmiljøer og andre relevante aktører fra flere av landene som er involvert.

Alle norske søkere må lese og sette seg inn i kravene i vårt nasjonale vedlegg.

På norsk side finansieres dette med midler fra budsjettformålene KLIMAFORSK og NORGLOBAL-2.

Har dere spørsmål til utlysningen og kravene i det norske vedlegget kan dere ta kontakt med Ida Ulleberg Jensen som arbeider med klimaforskning og/eller Zlata Turkanovic som arbeider med utviklingsforskning i Forskningsrådet.

Utlysningen administreres av The Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) i Canada og det kan forekomme endringer i tidsfrister og føringer underveis. Det er tidsfristene på NRFs sine utlysningssider som er gjeldende til enhver tid.

SSFRC arrangerer flere søkerwebinarer i mai. Mer informasjon finner du på utlysningens hjemmeside.

Opptak fra søkerwebinar:

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juni 2024, kl. 23.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.