Søk nå

NutriBrain: Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle

Livsstilsfaktorers påvirkning på hjernehelse

Forskningsrådet lyser ut 600 000 euro til norske forskere som vil delta i felleseuropeisk forskningssamarbeid. Målet med utlysningen er å støtte multinasjonale forskningsprosjekter som bidrar til å bedre kunnskapen om hvordan livsstilsfaktorer kan bedre hjernehelsen.

Prosjektene det søkes skal ha et forebyggings- og folkehelseperspektiv og gjøre bruk av store populasjonsgrupper slik som alderskohorter eller andre relevante subgrupper.

Beløp Forskningsrådet deltar med: 600 000 euro
Minimums- maksimumsbeløp dere kan søke: max. 300 000 euro hvis partner, max. 400 000 euro hvis koordinator
Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: Rundt 18 millioner euro
Informasjon om statsstøtte (Norsk): Eventuell støtte til foretak anses som statsstøtte og vil bli gitt under EUs gruppeunntaksforordning, artikkel 25.

Lenke: https://era4health.eu/nutribrain-2024/

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.