Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon om utlysningen, aktuelle tema og tilgjengelige midler kommer i desember 2021.

Formålet med utlysningen er å forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri. 

Om utlysningen

Trenger din bedrift støtte til å demonstrere og verifisere en innovasjon før markedsintroduksjon og videre kommersialisering? Innovasjonen kan være et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på.

Utlysningen henvender seg til norske bedrifter som i samarbeid med andre aktører i verdikjeden har behov for å pilotere og demonstrere ny teknologi til bruk nasjonalt og for salg i internasjonale markeder. Demonstrasjon og kvalifisering skal gjøres under realistiske betingelser. Vi forutsetter at en vesentlig del av arbeidet med teknologien gjennomføres i Norge og sikrer norsk verdiskaping og sysselsetting. Selve piloteringen kan gjennomføres utenfor landets grenser.

Utgangspunktet for et Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet er et FoU-prosjekt, for eksempel et Innovasjonsprosjekt i næringslivet eller et eget bedriftsledet prosjekt. Industriprosjekter som har behov for en omfattende forskningsaktivitet bør søke utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer i desember 2021.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer i desember.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer i desember.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Petroleum

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer i desember.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer i desember.