Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Viktige datoer

14. des 2022

Åpen for søknad

15. feb 2023

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Mer informasjon kommer.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Flere temaområder vil trolig bli aktuelle.

Energi, transport og lavutslipp

Utdanning og kompetanse

Velferd, kultur og samfunn

Praktiske opplysninger

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2022, 18.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.