Planlagt

European Clean Energy Transition Partnership (CETP)

Formålet med utlysningen er internasjonalt samarbeid om forskning og innovasjon for å hindre fragmentering i F&I-landskapet, for slik å nå det overordnet målet om europeisk energiomstilling og et klimanøytralt Europa innen 2050.

CETP samler nasjonale og regionale midler sammen med midler fra EU-kommisjonen for å finansiere løsninger som er alleuropeiske viktige for energiomstillingen. Noen ikke-europeiske land deltar også. 
Innen 4. juli vil en liste over alle deltakende land og hvilke områder de enkelte deltar i, bli tilgjengelig på CETPs hjemmeside. 

Norge deltar på følgende områder: 

Prosjektforslag må holdes innenfor den faglige rammen den utlysningsmodulen (call module) man vil svare på. Dokumentet finner man her: CETPartnership Joint Call 2024 Call Text_draft_v 2024-05-03.pdf 

Minst tre aktører fra minst tre land kan danne et konsortium.  

Beløp Forskningsrådet deltar med: Totalt 80 MNOK 
Minimums- maksimumsbeløp dere kan søke: Se CETP-utlysningens Annex "National requirements"
Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: 80 MEUR (ikke endelig bekreftet) 
Informasjon om statsstøtte (Norsk): Norske søkere fra næringslivet må følge Europeiske retningslinjer for statsstøtte. Les mer om Statsstøtte fra Forskningsrådet (forskningsradet.no)

Lenke: Joint call 2024 (Draft) | CETPartnership 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juni 2024, kl. 21.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.