Gjennomført

Fellesutlysning i JPI Kulturarv om Kulturarv, samfunn og etikk

JPI CH CHSE

Målet med utlysningen Kulturarv, samfunn og etikk er å fremme forståelsen av forholdet mellom kulturarv og store samfunnsspørsmål gjennom transnasjonale forskningsprosjekter. Utlysningen lanseres senest 8. mars 2022. Det vil være en totrinnsutlysning, der begge trinn, (forprosjekt og full søknad) er obligatoriske. Søkere oppfordres til å følge med på den internasjonale nettsiden for oppdatert informasjon.

Søknadene må adressere ett, og hvis mulig, begge av de to følgende temaene:

  • Kulturarv og økonomisk utvikling
  • Kulturarv og bærekraftige strategier

For utdypning av temaene, se på engelsk versjon av denne siden ved å trykke English øverst på nettsiden.

Når full utlysning legges ut i begynnelsen av mars, ber vi dere lese de norske vurderingskriterier (eligibility criteria's) nøye.

Følgende land deltar i utlysningen: Norge, Belgia, Frankrike, Litauen, Nederland, Romania, Spania, Storbritannia og Tsjekkia

Les hele utlysningen og søk på nettsiden til Heritage Research Hub.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 02:34 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.