Gjennomført

Fellesutlysning i JPI Kulturarv om Kulturarv, samfunn og etikk

JPI CH CHSE

Målet med utlysningen Kulturarv, samfunn og etikk er å fremme forståelsen av forholdet mellom kulturarv og store samfunnsspørsmål gjennom transnasjonale forskningsprosjekter. Utlysningen lanseres senest 8. mars 2022. Det vil være en totrinnsutlysning, der begge trinn, (forprosjekt og full søknad) er obligatoriske. Søkere oppfordres til å følge med på den internasjonale nettsiden for oppdatert informasjon.

Søknadene må adressere ett, og hvis mulig, begge av de to følgende temaene:

  • Kulturarv og økonomisk utvikling
  • Kulturarv og bærekraftige strategier

For utdypning av temaene, se på engelsk versjon av denne siden ved å trykke English øverst på nettsiden.

Når full utlysning legges ut i begynnelsen av mars, ber vi dere lese de norske vurderingskriterier (eligibility criteria's) nøye.

Følgende land deltar i utlysningen: Norge, Belgia, Frankrike, Litauen, Nederland, Romania, Spania, Storbritannia og Tsjekkia

Les hele utlysningen og søk på nettsiden til Heritage Research Hub.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 18:18 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.