Søk nå

Joint Call for Proposals on Ecological Aspects of Deep-Sea Mining 2023

Frist for innsendelse av skisse 1.mars

JPI Oceans lyser ut inntil 6,8 millioner euro for å øke vitenskapelig kunnskap til støtte for politikk utforming på området utvinning av havbunnsmineraler. Økologiske, etiske og sosiale aspekter må addresseres. Norge deltar med inntil 520 000 euro i utlysningen.

Forskningsrådet støtter følgende tema i utlysningen: Ecosystem dynamics, Ecological impacts of massive sulphide mining and Science-based support to governance. 
 
Merk at skisse til søknad er obligatorisk. 
 
Les mer på hjemmesidene til JPI Oceans: Announcement: new JPI Oceans Joint Call on the ecological aspects of deep-sea mining | JPI Oceans (jpi-oceans.eu)

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. februar 2024, 23:20 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.