Søk nå

Joint Call for Proposals on Ecological Aspects of Deep-Sea Mining 2023

Frist for innsendelse av skisse 1. mars

JPI Oceans lyser ut inntil 6,8 millioner euro for å øke vitenskapelig kunnskap til støtte for politikk utforming på området utvinning av havbunnsmineraler. Økologiske, etiske og sosiale aspekter er viktige. Norge deltar med inntil 520 000 euro i utlysningen.

Forskningsrådet støtter følgende tema i utlysningen: "Ecosystem dynamics", "Ecological impacts of massive sulphide mining" og "Science-based support to governance". 
 
Merk at skisse til søknaden er obligatorisk. 
 
Les mer på hjemmesidene til JPI Oceans: Announcement: new JPI Oceans Joint Call on the ecological aspects of deep-sea mining | JPI Oceans (jpi-oceans.eu)

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.