Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet

Viktige datoer

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

Søknadsfrist

DESEMBER 2022

Beslutning om tildeling

1. feb. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. aug. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og å bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet.

I prosjektene må det være samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer praksisfeltets behov for ny kunnskap og forskningskompetanse. 

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 74 242 000
Tildelte midler
Kr 29 996 000
Mottatte søknader
8
Innvilgede søknader
3
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Innvilget beløp
Publisert
341355Oslo Universitetssykehus HFUnderstanding and preventing violence in high risk individuals – a mixed methods approach (PreVio)KriminalitetsforebyggingKr 9 996 00009.12.2022
341311Institutt for statsvitenskap, Universitetet i OsloThe life cycle of hate crimes: Patterns, responses and consequencesKriminalitetsforebyggingKr 10 000 00009.12.2022
341397NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ASDisclosure - A life course perspective on barriers and facilitators for disclosure in violence-exposed individuals in NorwayKriminalitetsforebyggingKr 10 000 00009.12.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.