Gjennomført
Se Resultat

Kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i norsk forskning

Viktige datoer

4. okt. 2023

Åpen for søknad

15. nov. 2023

Søknadsfrist

15. feb. 2024

Forventet svar på søknaden

1. apr. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. apr. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Formålet med denne utlysningen er todelt. Det første formålet med utlysningen å finansiere et kompetansesenter som kan koordinere og lede nettverket BalanseHub i nært samarbeid med Forskningsrådet. Kompetansesenteret skal også utføre analyseoppgaver som nærmere beskrevet nedenfor.  Det andre formålet med utlysningen er å finansiere enkeltprosjekter som skal utvikle innovative tiltak rettet mot kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia. Disse prosjektene vil inngå i et nettverk der de kan utveksle erfaringer samt få oppdateringer om nye ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia.

Utlysningen blir publisert på engelsk etter hvert.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 37 709 000
Tildelte midler
Kr 25 787 000
Mottatte søknader
33
Innvilgede søknader
20
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
350615OSLOMET - STORBYUNIVERSITETETMobilisering for mangfold og kvalitet - MOBILIZEVelferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350302MF VITENSKAPELIG HØYSKOLEMF BalanseVelferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350124NORGES MUSIKKHØGSKOLEKjønnsbalanse, mangfold og inkludering i høyere musikkutdanningVelferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350581HØGSKOLEN I ØSTFOLDLedelseskompetanse som drivkraft for organisasjonsutvikling på vei mot et mangfoldig, inkluderende og likestilt akademiaVelferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350320NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTETKARMA - Verktøy for kvalitativ kartlegging av mangfaldVelferd, kultur og samfunnKr 999 00014.02.2024
350299HØGSKULEN PÅ VESTLANDETOmstilling mot balanse (OMBAL) - i Nytt FakultetVelferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350286DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETGenderAct2: Strategier i møte med motstand i likestillingsarbeidetVelferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350167Institutt for kjemiDiversiChem: Training a Diverse Workforce for the Green Transformation in the NorthVelferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350559HØGSKULEN I VOLDAEquality in sight: Balanse og mangfald ved Høgskulen i VoldaVelferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350555FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGIMangfold i STEMVelferd, kultur og samfunnKr 820 00014.02.2024
350479Institutt for lærerutdanningForum for likeverd, inkludering og mangfold ved Institutt for lærerutdanning, NTNU – muligheter for en mangfoldig lærerutdanningVelferd, kultur og samfunnKr 993 00014.02.2024
350478DET MEDISINSKE FAKULTETLikestilling, inkludering og mangfold i akademisk medisin og helsefag: Nettverksprosjekt ved Det medisinske fakultet, Universitetet i OsloVelferd, kultur og samfunnKr 991 00014.02.2024
350465UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETBBI 2.0: Bedre Balanse i Informatikk - En mer inkluderende introduksjon til informatikk.Velferd, kultur og samfunnKr 984 00014.02.2024
350405VID DIAKONHJEMMETMenn til topps i helse- og sosialutdanningeneVelferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350386NORGES HANDELSHØYSKOLEEt mangfoldig og inkluderende nettverk på NHHVelferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350288DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETFRONT: Likestilt mangfold eller mangfoldig ulikestilling?Velferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350275FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNINGSKJØNN: Sunn fornuft og moralske overveielser i akademias inkluderingspraksiserVelferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350226Fakultet for Samfunnsvitenskap (FSV), Nord universitetMangfold og internasjonalisering ved Nord universitet - arbeidsinkludering og karriereutviklingVelferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350250SIMULA RESEARCH LABORATORY ASHiddenGems - foredling av perspektivmangfold til samfunnsnytteVelferd, kultur og samfunnKr 1 000 00014.02.2024
350591Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning, og utdanning (NIFU)BalanseHub Resource Centre for Gender Balance, Diversity and Inclusion in Norwegian ResearchVelferd, kultur og samfunnKr 7 000 00014.02.2024

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.