Gjennomført

Utlysning av midler til ekspertgrupper innenfor helse- og omsorgsforskning for nevrodegenerative sykdommer

Multinasjonal hasteutlysning

Målet med utlysningen er at ledende forskere etablerer innovative, tverrfaglige og multinasjonale arbeidsgupper som skal bidra til å utvikle bedre helse- og omsorgstilbud for pasienter med nevrodegenerative sykdommer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 06:13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.