Gjennomført

Utlysning av midler til ekspertgrupper innenfor helse- og omsorgsforskning for nevrodegenerative sykdommer

Multinasjonal hasteutlysning

Målet med utlysningen er at ledende forskere etablerer innovative, tverrfaglige og multinasjonale arbeidsgupper som skal bidra til å utvikle bedre helse- og omsorgstilbud for pasienter med nevrodegenerative sykdommer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 12.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.