Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet viser hvilke bevilgninger Forskningsrådet har til disposisjon og fastsettes årlig etter budsjettbehandlingen i Stortinget. Tildelingsbrevet er et styringsdokument fra regjeringen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 04.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.