Tildelingsbrev frå departementa

Forskingsrådet ligg administrativt under Kunnskapsdepartementet, men også andre departement løyver pengar til forsking gjennom oss i eigne tildelingsbrev. På denne sida finn du dei nyaste tildelingsbreva frå departementa til oss.

Tildelingsbrevet viser kva løyvingar Forskingsrådet har til disposisjon og blir fastsett årleg etter budsjettbehandlinga i Stortinget. Tildelingsbrevet er eit styringsdokument frå regjeringa.

I tillegg til budsjettrammer fastset tildelingsbrevet blant anna resultatmål for verksemda vår og kva rapporteringsplikt vi har til departementa.

Tildelingsbrev for 2024

Tildelingsbrev for 2023

Tildelingsbrev for 2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.