Tildelingsbrev frå departementa

Forskingsrådet ligg administrativt under Kunnskapsdepartementet, men også andre departement løyver pengar til forsking gjennom oss i eigne tildelingsbrev. På denne sida finn du dei nyaste tildelingsbreva frå departementa til oss.

Tildelingsbrevet viser kva løyvingar Forskingsrådet har til disposisjon og blir fastsett årleg etter budsjettbehandlinga i Stortinget. Tildelingsbrevet er eit styringsdokument frå regjeringa.

I tillegg til budsjettrammer fastset tildelingsbrevet blant anna resultatmål for verksemda vår og kva rapporteringsplikt vi har til departementa.

Tildelingsbrev for 2023

Tildelingsbrev for 2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. februar 2024, 14:18 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.