Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt innenfor global helse

Viktige datoer

15. des. 2021

Åpen for søknad

9. feb. 2022

Søknadsfrist

Viktige datoer

Siste oppdateringer

27. jan. 2022

Antatt tilgjengelige midler er økt fra 40 til 48 millioner.

14. jan. 2022
Vi presiserer at denne utlysningen vil følge de samme oppstartsdatoene som Forskerprosjekt for fornyelse. Tidligst tillatte oppstartsdato er 15. september 2022 og senest tillatte oppstartsdato er 15. februar 2023.

Formål

Målet med utlysningen er å støtte forskning på bedre helse for sårbare grupper i lav- og lavere mellominntektsland (LLMICs). Forskningen må være relevant for Bærekraftsmål 3 "God helse for alle" og delmålene under dette. Prosjekter der det er hensiktsmessig og en styrke å etablere samarbeid utenfor akademia skal søke på denne utlysningen.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 155 320 000
Tildelte midler
Kr 36 000 000
Mottatte søknader
14
Innvilgede søknader
3
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
336566UiBToxic exposures in early life, growth, and development: An exposome study in Nepal.Global utvikling og internasjonale relasjoner - Global HelseKr 12 000 00029.08.2022
336422UiBPesticides and exposures from traditional textile industry associated with own and offspring health in indigenous Guatemalan communitiesGlobal utvikling og internasjonale relasjoner - Global HelseKr 12 000 00029.08.2022
336383UiODeveloping national and global agendas for the ethics of post-trial arrangements in LMICs during pandemics/epidemicsGlobal utvikling og internasjonale relasjoner - Global HelseKr 11 999 00029.08.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. mai 2024, kl. 23:58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.