Gjennomført
Se Resultat

Forskningssenter for skatteøkonomisk forskning

Viktige datoer

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

Søknadsfrist

DESEMBER 2022

Beslutning om tildeling

1. jan. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. apr. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. mars 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å utvikle kunnskapen om skatt og økonomi og å bidra til et sterkt faglig miljø for skatteøkonomisk forskning i Norge gjennom å etablere to sentre for skatteøkonomisk forskning. Både nye og allerede etablerte sentre kan søke om støtte gjennom denne utlysningen.

Faglige mål for utlysningen er at forskningen i senteret/sentrene skal

  • utløse økonomisk forskning (teoretisk og empirisk) om skatt av internasjonalt høy vitenskapelig kvalitet
  • frembringe resultater med relevans for utformingen av norsk skattepolitikk
  • utvikle kunnskapen om hvordan skatter oppfattes og etterleves
  • gi innspill til utvikling av metoder og virkemidler i skatteforvaltningen

Dere kan få støtte for femårsperioden 2023–2027. Et senter kan inkludere eller trekke på forskningsressurser fra flere institusjoner og fagmiljøer.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 90 000 000
Tildelte midler
Kr 60 000 000
Mottatte søknader
3
Innvilgede søknader
2
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Innvilget beløp
Publisert
341289Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSkattforsk - Centre for Tax ResearchSkatteøkonomisk forskningKr 30 000 00009.12.2022
341250Universitetet i OsloNorwegian Fiscal Studies - A Centre for Research in Public FinanceSkatteøkonomisk forskningKr 30 000 00009.12.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. mai 2024, kl. 23:56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.