Gjennomført
Se Resultat

Forprosjekt for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Viktige datoer

1. feb. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

21. sep. 2022

Søknadsfrist for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

30. nov. 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Midlene skal gi kommuner og fylkeskommuner innenfor alle sektorer og tjenesteområder og statlige virksomheter som jobber innenfor arbeids- og velferdstjenestene og barnevernet støtte til å forberede og utvikle innovasjonsprosjekter.

Innovasjonsprosjekter skal bidra til at offentlige virksomheter innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling.

Se utlysningen av hovedprosjekt her: Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 4 500 000
Tildelte midler
Kr 2 800 000
Mottatte søknader
30
Innvilgede søknader
26
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
337875ANDØY KOMMUNEStrategisk og taktisk styringssystem og planlegging for pleie og omsorg på tvers av enheter og omsorgsnivåN/AKr 150 00001.06.2022
337874SØNDRE LAND KOMMUNESøndre Land - en innovativ arena for tidlig innsats.N/AKr 150 00001.06.2022
337873NAV INNLANDET 1 TORGGATAPositive avvik - en innovativ tilnærming for å forebygge og hindre ungt utenforskapN/AKr 150 00001.06.2022
337872TRONDHEIM KOMMUNEKlimarisikobudsjett for kommunerN/AKr 150 00001.06.2022
337871ÅLESUND KOMMUNEForprosjekt aldersvennlig offentlig planleggingN/AKr 150 00001.06.2022
337870KRISTIANSAND KOMMUNESamarbeidsmodell for tidlig innsats, kvalifisering og inkludering i arbeidslivetN/AKr 150 00001.06.2022
337869ÅLESUND KOMMUNEForprosjekt digitalisering i vann- og avløpssektorenN/AKr 150 00001.06.2022
337867BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATETEt samarbeid om økt skoleinkludering med utgangspunkt i det intensive kunnskapsbaserte hjelpetiltaket Skolelos i kommunalt barnevernN/AKr 150 00001.06.2022
337866ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLEImplementering av utforskende matematikkundervisning i videregående skoleN/AKr 150 00001.06.2022
337864TRONDHEIM KOMMUNEKartlegging og konseptarkitektur for en semantisk kunnskapsgraf-basert verktøy for sammenligning på tvers av indikatorsett i norske kommunerN/AKr 150 00001.06.2022
337863TRONDHEIM KOMMUNE KULTUR OG IDRETTKultur for innvandrere - utvikling av tilbud og tilrettelegging for deltakelseN/AKr 150 00001.06.2022
337861VIKEN FYLKESKOMMUNEUtvikling av integrerte tannhelsetjenester for personer utsatt for overgrep, tortur og som har odontofobi gjennom tverrfaglig samhandlingN/AKr 150 00001.06.2022
337860MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKSUtvikling av droneressursen for brann- og redningstjenestenN/AKr 150 00001.06.2022
337858TRØNDELAG FYLKESKOMMUNEEnergitunneler i TrøndelagN/AKr 150 00001.06.2022
337857ÅSNES KOMMUNEÅsnes kommune - helseprosjekt Solør - VÅGN/AKr 150 00001.06.2022
337799TRONDHEIM KOMMUNEPUBLIC VALUE: Utvikling av nye former for ledelse av fellesskapsverdi i samskapingens tidsalder og i en kommunal sektor i endringN/AKr 150 00001.06.2022
337762BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR ELDRE, HELSE OG FRIVILLIGHETHvordan få til heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester på en ressurseffektiv måte?N/AKr 150 00001.06.2022
337753STAVANGER KOMMUNEDigitalt brukerpanelN/AKr 150 00001.06.2022
337672SUNNFJORD KOMMUNE VARNy effektiv og bærekraftig teknologi for mekanisk rensing av avløpsvatnN/AKr 150 00001.06.2022
337655SKAUN KOMMUNEInnovativ og helhetlig løsning for kommunal forvalting av kvikkleireområder (TRYGGRUNN)N/AKr 150 00001.06.2022
337625Nes kommuneMer egenmestring og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevneN/AKr 150 00001.06.2022
337613STAVANGER KOMMUNENye grep for utviklingshemmedes muligheter og medvirkning i arbeidN/AKr 150 00001.06.2022
337578BODØ KOMMUNE HELSE OG OMSORGHelhetlig tjenestemodell for digitale pasientforløp i HelsefelleskapN/AKr 150 00001.06.2022
337445VESTVÅGØY KOMMUNERiktig legemiddelbruk hos pasienter med psykisk utviklingshemming - et innovasjonsprosjekt med potensielt stor nasjonal verdiN/AKr 150 00001.06.2022
337359TRONDHEIM RENHOLDSVERK ASØkt materialgjenvinning av finstoff fra restavfallN/AKr 150 00001.06.2022
336628VESTVÅGØY KOMMUNEBo hjemme – digitalisering av helse- og omsorgstjenesten, utfordringer og muligheter. Pasientsentrert, helhetlig og proaktive tjenesterN/AKr 150 00001.06.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.