Gjennomført

BIODIVERSA+ Forbedret transnasjonal overvåking av biologisk mangfold og økosystemendring for vitenskap og samfunn

Forbedret transnasjonal overvåking av biologisk mangfold og økosystemendringer for vitenskap og samfunn.

Formålet med utlysningen er å støtte transnasjonale forskningsprosjekter som tar for seg ett eller flere av følgende tre temaer:

  • Tema 1 - innovasjon og harmonisering av metoder og verktøy for innsamling og behandling av overvåkingsdata på biologisk mangfold
  • Tema 2 - kunnskapshull om status, dynamikk og trender for å reversere tap av biologisk mangfold
  • Tema 3 – gjøre bruk av tilgjengelige overvåkingsdata på biologisk mangfold.

Prosjekter som kombinerer aspekter fra flere temaer oppmuntres. Prosjektene som finansieres av denne utlysningen skal gjøre oss bedre i stand til å karakterisere, forstå og rapportere om tilstanden og trendene for biologisk mangfold.

Utlysningen dekker alle miljøer - det vil si terrestriske, ferskvann og marine i og utenfor Europa.

Les hele utlysningen og søk på nettsiden til Biodiversa+

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 02:38 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.