Gjennomført
Se Resultat

Forskningssenter for utvalgte profesjonsutdanninger innenfor temaet utsatte barn og unge

Det planlagte porteføljestyremøtet er utsatt fra februar/mars til april/mai 2024

Viktige datoer

4. okt. 2023

Åpen for søknad

15. nov. 2023

Søknadsfrist

1. jul. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. des. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov. 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

29. jan. 2024

Foreløpig tidspunkt for porteføljestyremøtet er endret fra februar/mars til april/mai.

Formål

Vi lyser ut midler til å etablere inntil tre nye forskningssentre innenfor temaet utsatte barn og unge. Lærerutdanningene og relevante helse- og velferdsutdanninger kan søke, og prosjektene vil være langsiktige satsinger med overordnet mål å bygge kapasitet og styrke forskningen innenfor de utvalgte profesjonsutdanningene. 

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 419 663 000
Tildelte midler
Kr 89 970 000
Mottatte søknader
14
Innvilgede søknader
3
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Tildelt beløp
Publisert
350173UiTARCTIC Research Centre for Children and Youth at RiskUtdanning og kompetanseKr 29 970 00029.04.2024
350289VID Specialized UniversityCentre for Research on Children and Young Peoples' Vulnerable Institutional PathwaysUtdanning og kompetanseKr 30 000 00029.04.2024
350490NORD UNIVERSITETThe Centre for Children & Youth, Vulnerability, and Social PreparednessUtdanning og kompetanseKr 30 000 00029.04.2024

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juni 2024, kl. 21.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.