Søk nå

NordForsk-utlysning om migrasjons- og integreringsforskning

62 millioner til nordiske/nordisk-baltiske samarbeidsprosjekter

Målet med utlysningen er å finansiere forskningsprosjekter av høyeste internasjonal kvalitet og samfunnsrelevans med klar merverdi fra multilateralt samarbeid.

Søkere inviteres til å søke NordForsk om midler til å etablere et nordisk eller nordisk-baltisk forskningsprosjekt innenfor rammene av utlysningen. Vertsinstitusjonen (prosjekteier) for forskningsprosjektet må være en etablert forskningsutførende organisasjon basert i ett av landene som medfinansierer utlysningen: Sverige, Norge, Estland og Litauen. 

Utlysningen omfatter følgende forskningstemaer: 

  1. Integreringsprosesser og -mønstre 
  2. Sosial sammenhengskraft ("social cohesion") og sosial ulikhet 
  3. Politikk, styring og regulering på migrasjons og integreringsområdet 

Søknadsfrist er 14. mai 2024. 

For utlysningstekst, kontaktperson hos NordForsk, søknadsskjema, vurderingskriterier og annen informasjon, vennligst se: Call for proposals: Research projects under the Nordic-Baltic initiative for migration and integration research - Insights (nordforsk.org)  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 17:09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.