Gjennomført

Støtte til koordinering og nettverksaktiviteter på Svalbard – Svalbard Strategic Grant

Viktige datoer

14. feb. 2023

Åpen for søknad

15. mars 2023

Søknadsfrist

1. jun. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. nov. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. okt. 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Målet med utlysningen er å stimulere til samarbeids- og nettverksaktiviteter som styrker internasjonalt samarbeid i forskningen på Svalbard og setter dette i et pan-arktisk perspektiv.

Om utlysningen

Fullstendig utlysning finnes på engelsk.

Vi tar forbehold om mulige endringer i utlysningen etter vi har mottatt tildelingsbrev for 2023. 

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Fullstendig utlysning finnes på engelsk.

Hva kan du søke om støtte til?

Fullstendig utlysning finnes på engelsk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Klima- og polarforskning

Polar

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Fullstendig utlysning finnes på engelsk.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknaden etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:32 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.