Gjennomført
Se Resultat

Forskerprosjekt for unge talenter (tematisk utlysning)

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen. Gå til FRIPRO-utlysningen av Forskerprosjekt for unge talenter.

Viktige datoer

20. des. 2022

Åpen for søknad

8. feb. 2023

Søknadsfrist

15. sep. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. apr. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. mars 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, to til sju år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Hvilke fag og forskningsområder utlysningen er åpen for, er spesifisert under hvert enkelt tema.

 

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 772 344 000
Tildelte midler
Kr 199 694 000
Mottatte søknader
98
Innvilgede søknader
25
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
343478UiOOperando Screening of emerging Anodes for Na-based stationary storage of Renewable energyEnergi og lavutslippKr 8 000 00012.06.2023
343399SINTEF ASSodium ion batteries for stationary applications in challenging environmentEnergi og lavutslippKr 8 000 00012.06.2023
343510SINTEF ENERGI ASRethinking zinc-air flow batteries for stationary energy storageEnergi og lavutslippKr 7 997 00012.06.2023
343732SINTEF ENERGI ASMulti-storage systems for multi-markets under multi-time horizonsEnergi og lavutslippKr 8 000 00012.06.2023
343193UiOFLUFFY – Fluoride-based Na-ion battery cathodes for stationary energy storageEnergi og lavutslippKr 7 993 00012.06.2023
343488HAVFORSKNINGSINSTITUTTETKinship-based assessment of Norwegian coastal cod to determine sustainable harvest levels and protect genetic diversity in fisheriesHavKr 7 989 00015.06.2023
343056HAVFORSKNINGSINSTITUTTETAssessing spatiotemporal dynamics in HERring POPulation Structure under climate changeHavKr 8 000 00015.06.2023
343517HAVFORSKNINGSINSTITUTTETBiodiversity in Northern European Seagrass meadows – drivers, responses, and resilienceHavKr 8 000 00015.06.2023
343469HAVFORSKNINGSINSTITUTTETAnthropogenic impacts of climate change and fisheries on reproductive and offspring performance of high-latitude marine fishesHavKr 8 000 00015.06.2023
343117STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINALong-term effects of environmental changes on ArctiC seabirds: effeCts of seasonal distribUtion and contaMination on popULATION dynamicsHavKr 7 880 00015.06.2023
344079AKVAPLAN-NIVA ASMigratory Crossroads: predicting the dynamics of a great vertical migration in a changing habitatHavKr 8 000 00015.06.2023
343430NMBUSustainable aquaculture industry waste valorization through recyclingHavKr 8 000 00015.06.2023
343520Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UNIVERSITETET I OSLO Rising to the challenge: Academic resilience in mathematics and science among disadvantaged students (ARISE)Utdanning og kompetanseKr 8 000 00023.06.2023
343474Institutt for samfunnsforskning Missing Men: New conceptual understandings of gendered educational choicesUtdanning og kompetanseKr 8 000 00023.06.2023
343256Institutt for teknologi og sikkerhet, UIT Bridging Education and Future Work: Reframing Education and Competence Model for Remote Maritime Operations (REFRAME)Utdanning og kompetanseKr 8 000 00023.06.2023
343069UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETDynAMIC (Detecting episodes of Arctic sea ice Mass Imbalance)Naturvitenskap og teknologiKr 8 000 0004.7.2023
343302UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD ASAurora-like fragments: From fascinating discovery to understandingNaturvitenskap og teknologiKr 7 996 0004.7.2023
344061UNIVERSITETET I BERGENEISCAT_3D-Based Reconstruction of Ionosphere-Thermosphere ElectrodynamicsNaturvitenskap og teknologiKr 8 000 0004.7.2023
344002NTNUPetitions and Petitioning in the Nascent Democracy. Norway in the long 19th CenturyVelferd, kultur og samfunnKr 7 999 00014.09.2023
343522Universitetet i StavangerPolarisation, Affect, Identity: Nordic Populism and the Media LandscapeVelferd, kultur og samfunnKr 8 000 00014.09.2023
343406Nord UniversitetAppropriating the Commons: Articulating the Cultural Transformation of Welfare and CharityVelferd, kultur og samfunnKr 7 990 00014.09.2023
343310Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteterFrom the Radical to the Norm: The Construction of Normalcy Through Aesthetics in Far-Right CultureVelferd, kultur og samfunnKr 8 000 00014.09.2023
343211Høgskolen i Innlandet HamarExploring Social Politics, Inclusive Education, and Cultural Democratization Through the lens of Norwegian Hip Hop MusicVelferd, kultur og samfunnKr 7 852 00014.09.2023
343081NORCE Samfunn/Helse VestlandReducing digital inequalities: Migrant NEETs struggle for digital inclusion and beneficial outcomesVelferd, kultur og samfunnKr 7 994 00014.09.2023
343131UISHuman Reading AssessmentUtdanning og kompetanseKr 8 000 00026.10.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.