Planlagt

AURORA – forskerutveksling for nytt samarbeid mellom Norge og Frankrike

Viktige datoer

7. aug. 2024

Åpen for søknad

18. sep. 2024

Søknadsfrist

Desember 2024

Forventet svar på søknaden

1. jan. 2025

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2025

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Støtte gjennom AURORA skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende organisasjoner i Frankrike. Formålet er å styrke det europeiske forskningssamarbeidet under Horisont Europa. Forskere fra Norge kan få støtte til korte opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter.

Om utlysningen

Utlysningen har som mål å bidra til økt forskermobilitet mellom Norge og Frankrike. 

AURORA – Samarbeid med Frankrike 

Finansieringen av AURORA-prosjekter skjer med midler fra både Norge og Frankrike. Søknader må være sendt inn i begge land for å bli behandlet. Vi anbefaler derfor norske søkere å forsikre seg om at den franske prosjektlederen sender inn søknad om opphold i Norge til den franske administrasjonen av AURORA-programmet, Campus France. Søknadsfristen i Frankrike samme dag som i Norge, 18. september 2024. 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder 

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse. 

Normalt vil en forskergruppe på 2–4 personer stå bak søknaden om korttidsopphold i Frankrike. Det er en forutsetning at yngre forskere (inkludert ph.d.-kandidater og postdoktorander) deltar i reisevirksomheten. 

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til reise og opphold i Frankrike. Lønnskostnader og kjøp av utstyr dekkes ikke.  

Følgende gjelder når dere søker om støtte: 

 • Prosjekter kan gå over to fortløpende kalenderår. Dere kan søke om støtte for to–fire personer i søknaden. Maksimalt støttebeløp per person per kalenderår er 20 000 kroner. Maksimalt støttebeløp er 100 000 kroner per søknad. 
 • Forskningsrådet kan dekke inntil 100 prosent av godkjente kostnader. Forskningsrådet utbetaler støtten etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av dokumenterte utgifter. 
 • Dere kan søke om å få dekket reisestøtte og faktiske kostnader knyttet til hotellopphold og diett etter statens satser i utlandet. Satsene per døgn kan bli redusert hvis dere søker om støtte til et lengre opphold eller for flere enn fire prosjektdeltakere. 

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få bevilgning fra oss: 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder. Vi oppfordrer særlig vitenskapelig ansatte/forskergrupper innenfor humaniora og samfunnsvitenskapelige fag til å søke.

Internasjonalisering

Mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk og/eller engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maks fem sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.   
 • CV for prosjektleder og øvrige prosjektdeltakere i Norge. Bruk standard mal som dere kan laste ned nederst på siden.  

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Behandlingsprosedyre

Søknaden vurderes først faglig i Frankrike, og deretter administrativt i Forskningsrådet i samråd med våre franske samarbeidspartnere. 

I vurderingen vektlegger vi: 

 • at utvekslingen bidrar til at det opprettes nytt samarbeid mellom søkerinstitusjonene i de to landene 
 • at yngre forskere deltar i prosjektet  
 • at det er gjort rede for planer om eventuelle fremtidig europeiske samarbeidsprosjekter, spesielt i regi av Horisont Europa 
 • om søker eller prosjektet har mottatt støtte fra AURORA de siste to årene (2023, 2024). I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter som ikke har mottatt støtte de siste to årene bli prioritert. 

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i begynnelsen av desember 2024.   

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juli 2024, kl. 00.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.