Planlagt

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2024

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon kommer etter hvert.

Utlysningen er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende forsknings- og utviklingsinnhold (FoU) og piloterings- og demonstrasjonsprosjekter som skal teste ny teknolog (tidligere DEMO2000).

Om utlysningen

Vi ønsker å støtte prosjekter hvor partnerne jobber sammen for fornyelse og verdiskaping og bærekraftige innovasjoner, enten det er nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Partnerne skal også oppnå ny kunnskap og innsikt gjennom innovasjonsarbeidet, og prosjektet skal føre til samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger fra prosjektet blir tilgjengelige for flere.

Fullstendig utlysning kommer i starten av juni. Vi vil åpne for å ta imot søknader i august.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaer på tvers

Praktiske opplysninger

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 16:59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.