Søk nå

SkatteFUNN - Skattefradrag for forskning og utvikling i et nyskapende næringsliv

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning for norske bedrifter. Du kan få skattefradrag for 19 prosent av kostnadene til et forsknings- og utviklingsprosjekt.

SøknadstypeSkattefunn
SøknadsfristLøpende
Hvem retter utlysningen seg motNæringsliv
StatusAktiv
Hvem kan søkeForetak som har organisasjonsnummer og som er skattepliktige i Norge
Utlysningskontakt
Opprett søknad

Viktige datoer

1. jan. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. sep. 2024

Garantifrist

Søknader sendt innen denne datoen blir ferdigbehandlet i løpet av året og gir skattefradrag for det året. 

31. des. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Hvem kan søke?

Norske bedrifter som har et organisasjonsnummer og som er skattepliktige i Norge kan søke.

Dersom to eller flere bedrifter deltar i samme SkatteFUNN-prosjekt og begge skal ha skattefradrag for FoU-aktivitetene, må de sende hver sin søknad der de beskriver bidragene sine i prosjektet. 

Hva kan du søke om?

Du kan søke om skattefradrag for 19 % av kostnadene til FoU-aktivitetene i prosjektet. Se Skatteetatens definisjoner av hva som er FoU-aktiviteter (lenken åpnes i nytt vindu).

Kostnadene som legges til grunn for å beregne skattefradraget har en ramme på 25 millioner kroner per bedrift per inntektsår. Du kan søke om et SkatteFUNN-prosjekt som varer tre år. Dersom SkatteFUNN-prosjektet er en del av et større innovasjonsprosjekt, kan vi i noen tilfeller forlenge perioden til fire år. 

Statsstøtte

Skattefradraget regnes som statsstøtte under artikkel 25 b) og c). Dersom du skal søke om annen offentlig støtte til samme prosjekt, har rekkefølgen noe å si (lenke) for hvilke ordninger du kan kombinere. SkatteFUNN-prosjektet kan ikke være startet opp når du søker om andre tilskudd til det samme prosjektet. Det er også begrensninger for hvor stor andel støtte et forsknings- og utviklingsprosjekt kan motta fra det offentlige. 

Vurderingskriterier

I søknaden må du beskrive hvordan prosjektet møter disse kriteriene:

 • Nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser: Prosjektet skal ha som mål å utvikle eller forbedre en eksisterende vare, tjeneste eller produksjonsprosess.
 • Ny kunnskap og nye ferdigheter: Prosjektet skal få fram ny kunnskap eller bruke eksisterende kunnskap på nye måter. For å møte kriteriet må prosjektet
  • ta for seg en FoU-utfordring (problemstilling) som ikke har noen kjent løsning i dag
  • skrive hvordan dere skal gå systematisk fram for å få fram ny kunnskap
  • ha arbeidspakker/delmål med aktiviteter som følger statsstøtteregelverkets definisjon av industriell forskning eller eksperimentell utvikling
 • Målrettet og avgrenset: Prosjektet skal være målrettet og avgrenset. For å møte kriteriet må prosjektet
  • ha et tydelig og konkret mål
  • ha en prosjektplan med arbeidspakker og budsjettet tilpasset det prosjektet skal oppnå i prosjektperioden

Søknadsprosess og saksbehandling

Forskningsrådet gjør en administrativ vurdering av SkatteFUNN-søknaden. En av våre saksbehandlere med kompetanse på feltet vurderer søknaden din. Saksbehandler vurderer søknaden etter kriteriene for ordningen. Det kan hende vi ber om tilleggsinformasjon. Saksbehandler beslutter om søknaden blir enten godkjent, godkjent med avgrensninger eller får avslag. Du kan klage på vedtaket.

Dersom du sender SkatteFUNN-søknaden innen 1. september, garanterer vi at den blir behandlet samme år slik at bedriften din kan få skattefradrag for det året.

Skatteetaten henter informasjon om godkjente SkatteFUNN-prosjekter fra oss. 

Dette kreves for å få skattefradrag

SkatteFUNN er en indirekte støtteordning. Støtten gis som fradrag i skatt eller som utbetaling over skatteoppgjøret dersom bedriften ikke er i skatteposisjon. Det er Skatteetaten som beregner skattefradraget og som står for eventuell utbetaling. For å få godkjent skattefradrag, må disse dette være oppfylt:

 • Prosjektet må være godkjent av Forskningsrådet.
 • Bedriften kan ikke være et foretak i vanskeligheter på det tidspunktet vi godkjenner søknaden.
 • FoU-kostnadene må være dokumentert i et prosjektregnskap.
 • Bedriften må føre prosjektregnskap og timelister fortløpende.
 • Revisor må ha godkjent regnskapet.
 • Kravet må sendes inn via skattemeldingen.

Bedrifter som har fått godkjent et SkatteFUNN-prosjekt skal

 • sende underveisrapport innen 1. mars
 • sende sluttrapport for prosjektperioden innen 1. mars året etter at prosjektet er avsluttet 

Språk

Du kan skrive søknaden på norsk eller engelsk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. juli 2024, kl. 03.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.