Gjennomført
Se Resultat

Forskningssenter for kunnskaps- og kompetanseutvikling om EØS-rettens betydning for norsk rett

Viktige datoer

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

Søknadsfrist

DESEMBER 2022

Forventet svar på søknaden

1. jan. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å etablere to forskningssentre for integrering av EØS-rett i norsk rett. Sentrene blir en del av en langsiktig satsing som skal ha som overordnet mål å styrke den juridiske forskningen i Norge.

Med denne utlysningen følger vi opp tildelingsbrev 2022 fra Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 42 000 000
Tildelte midler
Kr 42 000 000
Mottatte søknader
2
Innvilgede søknader
2
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Innvilget beløp
Publisert
341262Universitetet i OsloResearch Centre on the European Dimension of Norwegian Law LovarbeidKr 21 000 00009.12.2022
341224Universitetet i BergenCentre on the Europeanization of Norwegian Law - Understanding EEA Law as an integral part of Norwegian LawLovarbeidKr 21 000 00009.12.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.