Gjennomført

Utfordringer ved krefttyper som er vanskelige å behandle - fra tidlig diagnose til terapi

Søknaden må omhandle en eller flere av krefttypene som er vanskelige å behandle (HTTC), har svært dårlig prognose (5-års overlevelsesrate < 25%) og der overlevelse ikke har forbedret seg betydelig de siste tiårene: kreft i gliaceller i hjernen, spiserør, bukspyttkjertel, galleblære, lever og lunger.

Utfordringer som adresseres må inkludere økt kvalitet på standard diagnostiske verktøy eller etablerte tidlige deteksjonsmetoder i befolkningen generelt, men også kvaliteten på tilgjengelige behandlingsalternativer. Utlysningen består av tre konkrete mål, og søknaden må dekke minst ett av disse. 

Mål 1: Identifisering/validering av nye tidlige diagnostiske tilnærminger. 

Mål 2: Identifisering/validering av nye terapeutiske tilnærminger. 

Mål 3: Utvikling av nye strategier for transport og levering av medisiner til kreftceller.  

Les hele utlysningen og søk på nettsiden til TRANSCAN.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 01:53 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.