Gjennomført

Utfordringer ved krefttyper som er vanskelige å behandle - fra tidlig diagnose til terapi

Søknaden må omhandle en eller flere av krefttypene som er vanskelige å behandle (HTTC), har svært dårlig prognose (5-års overlevelsesrate < 25%) og der overlevelse ikke har forbedret seg betydelig de siste tiårene: kreft i gliaceller i hjernen, spiserør, bukspyttkjertel, galleblære, lever og lunger.

Utfordringer som adresseres må inkludere økt kvalitet på standard diagnostiske verktøy eller etablerte tidlige deteksjonsmetoder i befolkningen generelt, men også kvaliteten på tilgjengelige behandlingsalternativer. Utlysningen består av tre konkrete mål, og søknaden må dekke minst ett av disse. 

Mål 1: Identifisering/validering av nye tidlige diagnostiske tilnærminger. 

Mål 2: Identifisering/validering av nye terapeutiske tilnærminger. 

Mål 3: Utvikling av nye strategier for transport og levering av medisiner til kreftceller.  

Les hele utlysningen og søk på nettsiden til TRANSCAN.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 20.21 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.