Gjennomført

NANOTECMEC: Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy

Utlysning innenfor nanomedisin: Nano og avanserte teknologier for sykdomsforebygging, diagnostikk og terapi

Forskningsrådet lyser ut 1 600 000 euro til norske forskere som vil delta i transnasjonalt forskningssamarbeid.

Målet med utlysningen er

 • å støtte multinasjonale forskningsprosjekter som bidrar til å som kombinerer innovative tilnærminger på feltet nanomedisin og
 • å oppmuntre og muliggjøre transnasjonalt samarbeid mellom
  • akademisk forskning
  • klinisk/folkehelseforskning
  • FoU-aktiviteter fra industribedrifter (alle størrelser)

Deltagelse av leger og klinikere oppfordres sterkt.  Norske prosjekter må ha deltagelse fra norsk SMB eller annen privat industri med eget budsjett. Små og mellomstore bedrifter (SMB) oppfordres sterkt til å delta.

Teknologioverføringskontorer (TTOer) er ikke kvalifiserte partnere i denne utlysningen.  Se også spesifiseringer i nasjonalt annex i hovedutlysningen på ERA4Healt sine nettsider.

Prosjekter skal inneholde tverrfaglig og translasjonsforskning. Søknadene skal dekke minst ett av følgende nanomedisinske områder som alle er like relevante i denne utlysningen:

 • Regenerativ medisin
 • Diagnostikk
 • Nanoterapi

Du må sette deg godt inn i hovedutlysningen på ERA4Healt sine nettsider for å kunne bygge et godkjent konsortium og et godt prosjekt. ERA4Healt sin hovedutlysning er den juridisk bindende utlysningen. Her leser du også mere om relevant prosjektinnhold og de to prosjektkategoriene

 1.  Innovation applied research projects
 2. Projects with high potential of applicability at short/medium term

Beløp Forskningsrådet deltar med: 1 600 000 euro
Minimums- maksimumsbeløp dere kan søke: maks. 300 000 euro hvis partner, max. 400 000 euro hvis koordinator
Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: Rundt 20 millioner euro


Informasjon om statsstøtte (Norsk): Eventuell støtte til foretak anses som statsstøtte og vil bli gitt under EUs gruppeunntaksforordning, artikkel 25.

Lenke: https://era4health.eu/nanotecmec-2024/

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.