Indikatorrapporten

Overblikk og trender

Dette kapitlet oppsummerer hovedfunn fra de syv hovedkapitlene i årets rapport, og omtaler viktige trender som har betydning for forskning, teknologi og innovasjon. Først i kapitlet ligger hovedpunkter fra de øvrige kapitlene i rapporten. Deretter følger en omtale av økonomiske trender og virkninger av koronapandemien på forskning og innovasjon. Videre oppsummerer kapitlet regionale sider ved forskning og innovasjon og kjønn og mangfold i forskerpersonalet, basert på omtaler i øvrige deler av rapporten. De siste delene i kapittel 8 omhandler forskning og innovasjon sett i lys av FNs bærekraftsmål og grønn omstilling.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 02.28 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.