Indikatorrapporten

Drivere i FoU-politikken

 

Dette kapitlet er et mer eksplorativt kapittel som skiller seg litt fra de øvrige kapitlene i Indikatorrapporten, der vi presenterer tre fokusartikler som omhandler det vi har kalt drivere i FoU-politikk og -finansiering. Fokusartikler er signerte tekster som står for forfatternes egen regning.

Den første fokusartikkelen forfattet av Erik Fjærli omtaler økonomiske konjunkturer og hvilken påvirkning disse har på forskning og innovasjon. Den neste fokusartikkelen er forfattet av Erik Fjærli, Arvid Raknerud og Marina Rybalka og handler om driverne i næringslivets FoU-innsats som andel av BNP. Den tredje fokusartikkelen er forfattet av Kaja Wendt og omhandler sammenhengen mellom studenttall og FoU-finansiering for universiteter og høgskoler (kommer). 

Du finner fokusartiklene ved å trykke på lenkene under:

Fokusartikkel 1: Økonomiske trender

Fokusartikkel 2: Hvilke næringer driver næringslivets FoU-intensitet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 01:43 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.