Indikatorrapporten

Immaterielle rettigheter

Kapitlet presenterer indikatorer for immaterielle rettigheter (IPR) i Norge og internasjonalt. Immaterielle rettigheter er særlig relevant under utvikling og/eller kommersialisering av nye produkter og tjenester og har derfor lenge blitt brukt som et mål på resultater av forskning og innovasjonsvirksomhet. Vi ser på IPR søknader i Norge basert på oppdaterte tall til og med 2021. Tallene gir noen indikasjoner om konsekvensen av koronapandemien knyttet til immaterielle rettigheter. Videre ser vi på IPR-aktive foretak i Norge fordelt på næringer. Dataene er hovedsakelig hentet fra Patentstyret eller EPO.

Relativ fordeling av patenter på ulike grønne teknologier mellom Norge, Danmark og Sverige. 2000–2015.

Figuren er interaktiv. Velg teknologi i menyen øverst, og hold musepekeren over feltene for detaljer.

Kilde: åpent tilgjengelige GONST-data basert på PATSTAT 2020A.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 02:00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.