Indikatorrapporten

Immaterielle rettigheter

Kapitlet presenterer indikatorer for immaterielle rettigheter (IPR) i Norge og internasjonalt. Immaterielle rettigheter er særlig relevant under utvikling og/eller kommersialisering av nye produkter og tjenester og har derfor lenge blitt brukt som et mål på resultater av forskning og innovasjonsvirksomhet. Vi ser på IPR søknader i Norge basert på oppdaterte tall til og med 2020. Tallene gir noen første indikasjoner om konsekvensen av koronapandemien knyttet til immaterielle rettigheter. Videre ser vi på IPR-aktive foretak i Norge. Hvordan fordeler antallet av foretak seg på overordnede næringer, og om det er en sammenheng mellom å være FoU-aktiv og IPR-aktiv. Sluttelig presenterer vi indikatorer på utviklingen i omfanget av grønn teknologi nasjonalt og i ulike regioner i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Dataene er hovedsakelig hentet fra Patentstyret eller fra EPO via Patstat.

Relativ fordeling av patenter på ulike grønne teknologier mellom Norge, Danmark og Sverige. 2000–2015.

Figuren er interaktiv. Velg teknologi i menyen øverst, og hold musepekeren over feltene for detaljer.

Kilde: åpent tilgjengelige GONST-data basert på PATSTAT 2020A.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 01.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.