Indikatorrapporten

Immaterielle rettigheter

Kapittel 5 Immaterielle rettigheter 

Kapitlet presenterer indikatorer for immaterielle rettigheter (IPR) i Norge og internasjonalt. Immaterielle rettigheter er særlig relevant under utvikling og/eller kommersialisering av nye produkter og tjenester og har derfor lenge blitt brukt som et mål på resultater av forskning og innovasjonsvirksomhet. IPR-statistikken omfatter patent-, varemerke- og designbeskyttelse. Vi presenterer tall for hvordan søkningen om immateriell beskyttelse har utviklet seg over tid, og på tvers av teknologiområder, og hvordan søkningen kan påvirkes av hendelser som koronapandemi og finanskrise. 

Bidragsytere: 

Eric Iversen – NIFU  

Claudia Berrios – SSB  

Signaturfigur kapittel 5 Grønne patenter per kategori, år og land*

*Eventuell dobbeltelling kan forekomme på grunn av flerdimensjonale data (søknad er samlet på familienivå, familien er fordelt på flere oppfinnere, og dessuten flere søknadsklasser). 

Kilde: OECD

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 04.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.