Indikatorrapporten

Immaterielle rettigheter

Dette kapitlet beskriver ulike indikatorer for immaterielle rettigheter (IPR) i Norge og internasjonalt. Immaterielle rettigheter er særlig relevant under utvikling og/eller kommersialisering av nye produkter og tjenester og har derfor lenge blitt brukt som et mål på resultater av forskning og innovasjonsvirksomhet. Vi ser på patenter til norske aktører, geografisk tildeling, teknologiområder samt søkekanaler. Vi ser også på norske aktørers IPR-søknader. En egen fokusartikkel ser nærmere på hvorfor aktører velger å søke patent nasjonalt, når det er mulig å søke internasjonalt og dekke eget land og flere andre land i samme søknadsprosess. Dataene er hovedsakelig hentet fra Patentstyret eller fra EPO via Patstat.

Elektroteknikk (gul) er knyttet til IKT og utgjorde ca. 11 prosent av patentene tildelt norske aktører internasjonalt, mens både gul og grønn gruppe også vokser frem. Betydningen av ren maskinteknikk (grønn) har falt fra over 50 prosent av patentene tildelt norske aktører i 2000, til drøyt 25 prosent i 2019. Norge ser dermed ut til å ha fått flere ben å stå på i konkurransen om ny teknologi.

Teknologisk profil på norske patenter tildelt internasjonalt. 1970–2019.

 

Bidragsytere kapittel 5