Indikatorrapporten

Vitenskapelig publisering

Kapitlet gir en analyse av norsk vitenskapelig publisering i et internasjonalt komparativt perspektiv. Publisering kan benyttes som et indirekte mål på kunnskapsproduksjon. Mens antall publikasjoner er et uttrykk for omfanget av den vitenskapelige produksjonen i ulike land og ulike fag, sier siteringer noe om forskningens innflytelse. Kapitlet belyser først internasjonale hovedtrender for publisering og sitering. Deretter presenteres Norges nasjonale publiseringsprofil etter fagfelt og institusjon. Kapitlet gir også en egen omtale av kjønnsbalanse i publisering og publisering med åpen tilgang. Den siste delen av kapitlet tar for seg internasjonalt samarbeid om vitenskapelig publisering. Dataene er hovedsakelig basert på Web of Science og Cristin-databasen, tilpasset og beregnet ved NIFU.

Samarbeidspublikasjoner mellom Norge og andre land. Antall illustrert ved økende fargeintensitet. 2018.

Kilde: NIFU. Data: Cristin

Bidragsytere kapittel 6