Indikatorrapporten

Indikatorrapporten

Indikatorrapporten 2022 vil bestå av åtte kapitler. De tre første tar for seg status og utviklingen for utgifter og menneskelige ressurser til FoU i Norge og internasjonalt. Det fjerde kapitlet omhandler bevilgninger og virkemidler for innovasjon og næringsrettet FoU. To kapitler er viet resultater av FoU og innovasjon i form av immaterielle rettigheter og vitenskapelig publisering, og det syvende ser spesifikt på innovasjon. Det siste kapitlet vil bli publisert etter lanseringen av rapporten. Her vil vi gi et overblikk over hovedtrender og innhold i øvrige kapitler, og omtale noen sentrale samfunnstrekk som påvirker FoU og innovasjon. Flere av kapitlene vil etter hvert få tillagt ulike dypdykk og fokusartikler. Sistnevnte er signerte tekster som står for forfatternes egen regning. Disse finner du også samlet under Les mer: Fokusartikler og dypdykk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 03:42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.