Indikatorrapporten

Indikatorrapporten

Indikatorrapporten 2023 vil bestå av åtte kapitler. De tre første tar for seg status og utviklingen for utgifter og menneskelige ressurser til FoU i Norge og internasjonalt. Det fjerde kapitlet omhandler bevilgninger og virkemidler for innovasjon og FoU i næringslivet og offentlig sektor. To kapitler er viet resultater av FoU og innovasjon i form av immaterielle rettigheter og vitenskapelig publisering, og det syvende ser spesifikt på innovasjon. Det siste kapittelet har fått ny form og nytt innhold, og er i år et mer eksplorativt kapittel bestående av fokusartikler som ser nærmere på drivere for FoU-finansiering og -politikk. Flere av de øvrige kapitlene inneholder også dypdykk og fokusartikler. Fokusartikler er signerte tekster som står for forfatternes egen regning. Disse finner du også samlet under: Les mer: Fokusartikler og dypdykk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 09.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.