Indikatorrapporten

Internasjonal FoU

I dette kapitlet sammenligner vi innsatsen innenfor forskning- og utviklingsarbeid (FoU) mellom land. Vi viser utviklingen over tid og sammenlignet mot bruttonasjonalprodukt (BNP) og folketall. Vi ser på hvilke sektorer som utfører FoU og på finansieringskilder for FoU-aktiviteten i de ulike landene. Til slutt presenteres den internasjonale utviklingen i energi- og miljørelatert FoU. Tallene er hentet fra OECD og UNESCO, samt Det internasjonale energibyrået (IEA). Under Nyeste tall, finner du internasjonal FoU-statistikk i tabellsettet A.5 og grønne indikatorer i B.4. 

FoU-utgifter i PPP-dollar (faste 2015-priser), som andel av BNP og antall forskerårsverk per 1 000 innbyggere. OECD-området og utvalgte land (barometerlandene i rosa). 2020 eller siste tilgjengelige år.   

Kilde: OECD – MSTI, september 2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 01:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.