Indikatorrapporten

Slik leser du Indikatorrapporten

Indikatorrapporten er en årlig rapport over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Den består av figurer, tabeller og analyser.

Selve Indikatorrapporten ligger under bildeikonet «Indikatorrapporten» til venstre. Teksten blir oppdatert løpende gjennom året. Du finner tabellsett med statistikk om FoU og innovasjon i menyen.

Se "Indikatorrapporten på under 5 minutter"

Stor, større, størst. Hvordan ser et godt forsknings- og innovasjonssystem ut?

Den 20. oktober ble Indikatorrapporten 2021 lansert.

Et hovedspørsmål på seminaret var om forsknings- og innovasjons-systemet vårt er rigget for de målene og utfordringene det skal håndtere.

Ble hovedspørsmålet besvart? Klikk på knappen under her for å se opptak av hele seminaret. 

Her kan du laste ned alle presentasjonene samlet.

Se opptak av lanseringsseminaret

Nyeste tall

Last ned tabellsett i excel med de nyeste tilgjengelige tallene om forskning og utviklingsarbeid, innovasjon og utdanning. 

Ikon for nedlasting av filer til en filmappe

Tidligere rapporter og tabellsett

Her finner du tidligere årganger av Indikatorrapporten og tabellsett. 

Ikon av inngang

Statistikklenker

Her finner du oversikt over internasjonale nettsider med statistikk om FoU og innovasjon. 

Publiseringskalender

23. mai 2019

Mai 2019

Indikatorrapporten kommer på nye nettsider

27. jun 2019

Juni 2019

FoU i Norge: 
Samlet FoU-innsats
Næringslivet
Universitets- og høgskolesektoren
Instituttsektoren

Menneskelige ressurser:
Forskerpersonalet
Studenttall
Doktorgradstall

Internasjonal sammenligning av innovasjonsaktivitet

 

Juli 2019

Vitenskapelig publisering:
Samarbeid
Nasjonal publiseringsprofil

FoU i Norge - regionale perspektiver

August 2019

Virkemidler for FoU og innovasjon

Statsbudsjettanalysen

Internasjonal FoU

Immaterielle rettigheter

 

September 2019

Menneskelige ressurser:
Kandidattall

Nasjonal og regional innovasjon

Oktober 2019

Vitenskapelig publisering:
Internasjoanl utvikling

November 2019

1. november: Lanseringsseminar

Synteserapport

 

Mars 2020

FoU-statistikk 2018, tabellsett

Juni 2020

FoU i Norge

September 2020

Menneskelige ressurser
Vitenskapelig publisering

22. oktober 2020

Lanseringsseminar Indikatorrapporten 2020

23. februar 2021

Endelig FoU-statistikk 2019, alle sektorer

Mai 2021

Publiserer kapitlet om det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet (Indikatorrapporten 2021)

Juni 2021

Publiserer kapitlet om menneskelige ressurser til FoU (Indikatorrapporten 2021)

20. oktober 2021

Lanseringsseminar Indikatorrapporten 2021

22. oktober 2021

Foreløpige FoU-tall 2020 for Norge

Publiseringskalender

Les mer

Indikatorrapporten inkluderer også lengre versjoner av enkelte bidrag og flere såkalte fokusartikler der enkeltstående forfattere bidrar med tekster som supplerer eller problematiserer indikatorene i hovedrapporten med nye funn, omtale av prosjekter eller synspunkter på forskningspolitikk. Fokusartiklene står for forfatternes egen regning.