Indikatorrapporten

En årlig rapport over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og analyser er i hovedsak produsert av Statistisk sentralbyrå og NIFU og utgis av Forskningsrådet.

I år blir det dellansering av Indikatorrapporten 2024 hos Forskningsrådet den 18. juni kl 1200. Da presenterer vi første kapittel av rapporten. Det omhandler nasjonal FoU og vi legger frem fordelinger av FoU-utgiftene i 2022, samlet, etter sektor og regionalt og vi omtaler utarbeidelsen av FoU-statistikk. Arrangementet vil være en faglunsj hos Norges forskningsråd og arrangementet strømmes for eksterne. Les om arrangementet og meld deg på ved å trykke på lenken under.

Dersom du ønsker å delta fysisk, send en epost til Indikatorrapportens redaktør, Åshild Vik.

Velkommen!

NB! Hovedlanseringen av hele Indikatorrapporten 2024 skjer hos Forskningsrådet den 11. november.

Dellansering 2024

Nordiske statistikkprodusenter

Internasjonale organisasjoner

Lansering av indikatorrapporten 2023

Eit forskings- og innovasjonssystem fullt og heilt, eller stykkevis og delt? Gikk du glipp av Indikatorrapportens lanseringsseminar? Nå kan du se det i opptak.

Siste nyheter

Se alle nyheter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.