Indikatorrapporten

Indikatorrapporten er en årlig oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet i form av figurer, tabeller og analyser.

Her kan du lese mer om rapporten og gi oss dine tilbakemeldinger. 

Siste nyheter om statistikk og indikatorer for FoU og innovasjon i Norge og internasjonalt.

Her kan du laste ned tabellsett i excel med siste tilgjengelige FoU-statistikk. 

Indikatorrapporten 2019 inkluderer også lengre versjoner av enkelte bidrag og flere såkalte fokusartikler der enkeltstående forfattere bidrar med tekster som supplerer eller problematiserer indikatorene i hovedrapporten med nye funn, omtale av prosjekter eller synspunkter på forskningspolitikk. Fokusartiklene står for forfatternes egen regning.

Her finner du oversikt over internasjonale nettsider med statistikk om FoU og innovasjon. 

Indikatorrapporten 2019 ble lansert 1.november på Sentralen i Oslo. Se opptak fra seminaret her. 

Publiseringskalender

23 mai 2019

Mai 2019

Indikatorrapporten kommer på nye nettsider

27 jun 2019

Juni 2019

FoU i Norge: 
Samlet FoU-innsats
Næringslivet
Universitets- og høgskolesektoren
Instituttsektoren

Menneskelige ressurser:
Forskerpersonalet
Studenttall
Doktorgradstall

Internasjonal sammenligning av innovasjonsaktivitet

 

Juli 2019

Vitenskapelig publisering:
Samarbeid
Nasjonal publiseringsprofil

FoU i Norge - regionale perspektiver

August 2019

Virkemidler for FoU og innovasjon

Statsbudsjettanalysen

Internasjonal FoU

Immaterielle rettigheter

 

September 2019

Menneskelige ressurser:
Kandidattall

Nasjonal og regional innovasjon

Oktober 2019

Vitenskapelig publisering:
Internasjoanl utvikling

November 2019

1. november: Lanseringsseminar

Synteserapport

 

Mars 2020

FoU-statistikk 2018, tabellsett

Mai 2020

FoU i Norge

Menneskelige ressurser

Juli 2020

Bevilgninger og virkemidler

Publiseringskalender