Indikatorrapporten

En årlig rapport over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og analyser er i hovedsak produsert av Statistisk sentralbyrå og NIFU og utgis av Forskningsrådet.

Indikatorrapporten er en årlig rapport over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. 

Rapporten ligger under lilla knapp øverst på siden. Du finner den også i nedtrekksmenyen til høyre. Rapporten oppdateres løpende gjennom året. Du finner tabellsett med statistikk om forskning og utvikling (FoU) og innovasjon i menyen. For mer informasjon om Indikatorrapporten trykk på pila eller overskriften til denne blokken. 


Gikk du glipp av Indikatorrapportens lanseringsseminar? Nå kan du se det i opptak. 

 Trykk på knappen under, eller pila over. 

Se lanseringsseminaret 2022.

Vis mer

oppgang i patentsøknader levert av norske aktører til EPO (European Patent Office) i perioden 2008-2019

30prosent

Indikatorrapporten 2022 er lansert på nettet. Rapporten inneholder kapittel 1, 2 og 6 i sin helhet, og mesteparten av kapittel 3, 4, 5 og 7. De resterende delkapitlene, samt kapittel 8 Oppsummeringer og trender, blir publisert på nyåret 2023.

Les Indikatorrapporten 2022 her

English version of Indikatorrapporten 2021

NIFU compiled an abridged version of Indikatorrapporten titled "Science and Technology (STI) Indicators for Norway".

The report provides an overview of financing, investments and trends in Norwegian research and innovation.

English STI report 2021

Last ned tabellsett i excel med de nyeste tilgjengelige tallene om forskning og utviklingsarbeid, innovasjon og utdanning. 

Indikatorrapporten inkluderer også såkalte "dypdykk" og "fokusartikler". Her bidrar enkeltstående forfattere med tekster som supplerer eller problematiserer indikatorene i hovedrapporten med nye funn, omtale av prosjekter eller synspunkter på forskningspolitikk. 

Her finner du oversikt over internasjonale nettsider med statistikk om forskning og utvikling (FoU) og innovasjon. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 09:05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.