Indikatorrapporten

  

Lanseringsseminar Indikatorrapporten 2022

Da er det tid for lanseringen av Indikatorrapporten 2022. Tema for årets rapport er "Forsking, utvikling og innovasjon i urolige tider"

"I 2020 utgjorde Norges utgifter til FoU nær 78 milliarder kroner. Justert for lønns- og prisvekst er dette en realnedgang på 1 prosent. Men 2020 var ikke et normal-år. Koronapandemien har også hatt en effekt på FoU-aktiviteten. Pandemien er ikke over, men andre tema har tatt over mye av vår oppmerksomhet – Krig i Europa, tørke- og klimautfordringer, energipriser og inflasjon.

I årets lanseringsseminar spør vi derfor: er det norske forsknings- og innovasjonssystemet rustet for den urolige tiden vi lever i?"

Lanseringsseminaret finner sted 28.oktober, kl. 10.00 -12.00, i Forskningsrådets lokaler i Drammensveien 288. Seminaret vil også streames.

Viss du ønsker å delta ber vi deg melde deg på her, eller trykke på knappen nedenfor. Fristen for påmelding er 25. oktober kl 16.00.

Trykk her for påmelding til seminaret

Indikatorrapporten er en årlig rapport over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. 

Rapporten ligger under bildeikonet til venstre. Teksten oppdateres løpende gjennom året. Du finner tabellsett med statistikk om forskning og utvikling (FoU) og innovasjon i menyen.

For en rask gjennomgang av hovedfunnene i 2021 rapporten se videoen "Indikatorrapporten på under 5 minutter"

Vis mer

Verdien av FoU utført i næringslivet (foretak med minst 10 sysselsatte) i 2019.

35,4mrd kroner

English version of Indikatorrapporten 2021

NIFU compiled an abridged version of Indikatorrapporten titled "Science and Technology (STI) Indicators for Norway".

The report provides an overview of financing, investments and trends in Norwegian research and innovation.

English STI report 2021

Andre delkapittel fra Indikatorrapporten 2022 er publisert på nettsiden. 

Delkapitel 1.2: FoU i næringslivet gir en oversikt over FoU-innsatsen i Norge, innenfor næringslivet.

Delkapitlet presenterer næringslivets ressurser til FoU målt i FoU-utgifter, og omtaler status for 2020 og utviklingen de siste ti årene. Kapitlet belyser også konsentrasjonen av FoU i næringslivet og næringenes FoU-intensitet.

Kap 1.2 FoU i Næringslivet

Last ned tabellsett i excel med de nyeste tilgjengelige tallene om forskning og utviklingsarbeid, innovasjon og utdanning. 

Indikatorrapporten inkluderer også såkalte "dypdykk" og "fokusartikler". Her bidrar enkeltstående forfattere med tekster som supplerer eller problematiserer indikatorene i hovedrapporten med nye funn, omtale av prosjekter eller synspunkter på forskningspolitikk. 

Her finner du oversikt over internasjonale nettsider med statistikk om forskning og utvikling (FoU) og innovasjon. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 06.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.