Indikatorrapporten

Indikatorrapporten er en årlig rapport over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Den består av figurer, tabeller og analyser.

Selve Indikatorrapporten ligger under bildeikonet «Indikatorrapporten» til venstre. Teksten blir oppdatert løpende gjennom året. Du finner tabellsett med statistikk om FoU og innovasjon i menyen.

Her finner du oversikt over artikler i andre medier som refererer til Indikatorrapporten. 

Indikatorrapporten i media

Last ned tabellsett i excel med de nyeste tilgjengelige tallene om forskning og utviklingsarbeid, innovasjon og utdanning. 

Her finner du tidligere årganger av Indikatorrapporten og tabellsett. 

Her finner du oversikt over internasjonale nettsider med statistikk om FoU og innovasjon. 

Indikatorrapporten inkluderer også lengre versjoner av enkelte bidrag og flere såkalte fokusartikler der enkeltstående forfattere bidrar med tekster som supplerer eller problematiserer indikatorene i hovedrapporten med nye funn, omtale av prosjekter eller synspunkter på forskningspolitikk. Fokusartiklene står for forfatternes egen regning.

Publiseringskalender

23 mai 2019

Mai 2019

Indikatorrapporten kommer på nye nettsider

27 jun 2019

Juni 2019

FoU i Norge: 
Samlet FoU-innsats
Næringslivet
Universitets- og høgskolesektoren
Instituttsektoren

Menneskelige ressurser:
Forskerpersonalet
Studenttall
Doktorgradstall

Internasjonal sammenligning av innovasjonsaktivitet

 

Juli 2019

Vitenskapelig publisering:
Samarbeid
Nasjonal publiseringsprofil

FoU i Norge - regionale perspektiver

August 2019

Virkemidler for FoU og innovasjon

Statsbudsjettanalysen

Internasjonal FoU

Immaterielle rettigheter

 

September 2019

Menneskelige ressurser:
Kandidattall

Nasjonal og regional innovasjon

Oktober 2019

Vitenskapelig publisering:
Internasjoanl utvikling

November 2019

1. november: Lanseringsseminar

Synteserapport

 

Mars 2020

FoU-statistikk 2018, tabellsett

Juni 2020

FoU i Norge

September 2020

Menneskelige ressurser
Vitenskapelig publisering

Lanseringsseminar

22. oktober 2020

Publiseringskalender