% av Norges BNP ble brukt til FoU i 2017.

2,09

Her kan du laste ned tabellsett i excel med siste tilgjengelige FoU-statistikk. 

Lanseringsseminar 1. november - hold av datoen!

Indikatorrapporten 2019 lanseres fredag 1. november kl. 09.00-11.00 på Sentralen i Oslo. Mer informasjon om program og påmelding kommer nærmere. 

Siste nyheter om statistikk og indikatorer for FoU og innovasjon i Norge og internasjonalt.

Publiseringskalender

Mai 2019

Indikatorrapporten kommer på nye nettsider

Juni 2019

FoU i Norge: 
Samlet FoU-innsats
Næringslivet
Universitets- og høgskolesektoren
Instituttsektoren

Menneskelige ressurser:
Forskerpersonalet
Studenttall
Doktorgradstall

Internasjonal sammenligning av innovasjonsaktivitet

 

Juli 2019

Vitenskapelig publisering:
Samarbeid
Nasjonal publiseringsprofil

FoU i Norge - regionale perspektiver

August 2019

Virkemidler for FoU og innovasjon

Statsbudsjettanalysen

Internasjonal FoU

Immaterielle rettigheter

 

September 2019

Menneskelige ressurser:
Kandidattall

Nasjonal og regional innovasjon

Oktober 2019

Vitenskapelig publisering:
Internasjoanl utvikling

November 2019

1. november: Lanseringsseminar

Synteserapport

 

Publiseringskalender

Indikatorrapporten gir oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet i form av figurer, tabeller og analyser.

Indikatorrapporten utkommer årlig, og i tillegg blir tall og analyser løpende oppdatert.