Indikatorrapporten

Indikatorrapporten er en årlig oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet i form av figurer, tabeller og analyser.

Her kan du lese mer om rapporten og gi oss dine tilbakemeldinger. 

Indikatorrapporten 2019 ble lansert 1.november på Sentralen i Oslo. Se opptak fra seminaret her. 

Siste nyheter om statistikk og indikatorer for FoU og innovasjon i Norge og internasjonalt.

Her kan du laste ned tabellsett i excel med siste tilgjengelige FoU-statistikk. 

Her finner du oversikt over internasjonale nettsider med statistikk om FoU og innovasjon. 

Indikatorrapporten 2019 inkluderer også lengre versjoner av enkelte bidrag og flere såkalte fokusartikler der enkeltstående forfattere bidrar med tekster som supplerer eller problematiserer indikatorene i hovedrapporten med nye funn, omtale av prosjekter eller synspunkter på forskningspolitikk. Fokusartiklene står for forfatternes egen regning.

Publiseringskalender

Mai 2019

Indikatorrapporten kommer på nye nettsider

Juni 2019

FoU i Norge: 
Samlet FoU-innsats
Næringslivet
Universitets- og høgskolesektoren
Instituttsektoren

Menneskelige ressurser:
Forskerpersonalet
Studenttall
Doktorgradstall

Internasjonal sammenligning av innovasjonsaktivitet

 

Juli 2019

Vitenskapelig publisering:
Samarbeid
Nasjonal publiseringsprofil

FoU i Norge - regionale perspektiver

August 2019

Virkemidler for FoU og innovasjon

Statsbudsjettanalysen

Internasjonal FoU

Immaterielle rettigheter

 

September 2019

Menneskelige ressurser:
Kandidattall

Nasjonal og regional innovasjon

Oktober 2019

Vitenskapelig publisering:
Internasjoanl utvikling

November 2019

1. november: Lanseringsseminar

Synteserapport

 

Publiseringskalender