Indikatorrapporten

Menneskelige ressurser

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) bygger på menneskers kunnskap og kompetanse. Kapitlet omhandler de menneskelige ressursene i FoU-virksomheten, hele løpet fra studentsøkertall til øverste stillingsnivå i akademia. Først beskriver kapitlet FoU-årsverk og forskerpersonalet i Norge samlet og etter sektor, og presenterer også internasjonale tall. Kjønnsfordelingen blant forskere får en egen omtale. Deretter tar kapitlet for seg utviklingen i høyere utdanning i Norge og internasjonalt, og fortsetter med doktorgradsutdanningen og rekruttering til forskning. Til sist går kapitlet inn på arbeidsmarkedet for høyt utdannede. Kapitlet bygger på tall og statistikk fra en rekke ulike kilder. En fokusartikel om strukturreformen i høyere utdanning inngår i kapittel 3.3.

Forskere/faglig personale etter kjønn og sektor. 1989–2019.

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 04.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.