Indikatorrapporten

Menneskelige ressurser

FoU bygger på menneskers kunnskap og kompetanse. Kapitlet omhandler de menneskelige ressursene i FoU, hele løpet fra studentsøkertall til arbeidsmarkedet. Først beskriver kapitlet personalet og årsverkene til FoU i Norge samlet og etter sektor, og presenterer også internasjonale tall. Kjønnsfordelingen blant forskere får en egen omtale. Deretter tar kapitlet for seg utviklingen i høyere utdanning i Norge og internasjonalt, samt doktorgradsutdanning og rekruttering til forskning i Norge. Til sist går kapitlet inn på arbeidsmarkedet for høyt utdannede. Kapitlet bygger først og fremst på tall fra FoU-statistikken.

Totale FoU-årsverk og totalt FoU-personale etter sektor. 1970–2020. 

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 04:17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.