Indikatorrapporten

Mennesker i FoU

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) bygger på menneskers kunnskap og kompetanse. Kapitlet handler om de menneskelige ressursene i FoU og omfatter hele løpet fra studentsøkertall til arbeidsmarked. Først beskriver kapitlet personalet og årsverkene til FoU i Norge samlet og etter sektor, og vi presenterer også internasjonale tall. Mangfold og kjønnsfordeling blant forskere i akademia får en egen omtale. Deretter tar kapitlet for seg utviklingen i høyere utdanning i Norge og internasjonalt, samt doktorgradsutdanning og rekruttering til forskning i Norge. Til sist omtaler vi arbeidsmarkedet for høyt utdannede. Kapitlet bygger i første rekke på FoU-statistikken, men også andre kilder.

Bidragsytere til kapittel 3

Ryan Hamilton, SSB

Kristine Langhoff, SSB

Bjørn Magne Olsen, SSB

Bo Sarpebakken, SSB

Frøydis Sæbø Steine, SSB

Kaja Wendt, SSB

 

Totale FoU-årsverk og totalt FoU-personale etter sektor. 1970–2021. 

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.